18 Μαρ 2015

Ξεκίνησαν οι εργασίες για τις έρευνες υδρογονανθράκων στα Ιωάννινα

Ξεκίνησαν οι προπαρασκευαστικές εργασίες της έρευνας για τον εντοπισμό υδρογονανθράκων στα Ιωάννινα από την Energean Oil & Gas που ανέλαβε το ερευνητικό πρόγραμμα ύστερα από διαγωνισμό.Συγκεκριμένα, συνεργείο ειδικών...
γεωφυσικών και γεωλόγων ξεκίνησε τις αναγνωρίσεις σε επιλεγμένες περιοχές για την διεξαγωγή γεωφυσικών σεισμικών καταγραφών, οι οποίες και θα υποδείξουν τις καταλληλότερες για γεωτρήσεις περιοχές και παράλληλα:
- Έγινε δειγματοληψία πετρωμάτων για ειδικές γεωχημικές αναλύσεις, οι οποίες θα δώσουν πληροφορίες για τις δυνατότητες γένεσης υδρογονανθράκων από τους γεωλογικούς σχηματισμούς της περιοχής.
- Ελήφθησαν δείγματα πετρελαίου από φυσικές αναβλύσεις πετρελαίου, όπως αυτές της Δραγοψάς και των Μπαουσίων, τα οποία θα σταλούν σε εργαστήρια του εξωτερικού και σε ελληνικά πανεπιστήμια για εξειδικευμένες αναλύσεις.
- Ξεκίνησε η μελέτη των χαρακτηριστικών των πετρωμάτων που θα μπορούσαν να αποθηκεύσουν (ταμιευτήρες) το πετρέλαιο στο υπέδαφος. Οι μελέτες ταμιευτήρων περιλαμβάνουν υπαίθριες ειδικές έρευνες και λήψεις δειγμάτων για εργαστηριακές αναλύσεις σε ειδικά εργαστήρια σε συνεργασία με ελληνικά πανεπιστήμια.
Με την περαιτέρω βελτίωση των καιρικών συνθηκών θα ξεκινήσει και η εκτέλεση του ειδικού προγράμματος αεροβαρυτομετρικών και αερομαγνητικών ερευνών υψηλής ευκρίνειας, οι οποίες θα δώσουν πολύτιμες πληροφορίες για την δομή του υπεδάφους της περιοχής της Ηπείρου και θα βοηθήσουν στην πορεία των ερευνών.
Η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει σε μελέτες και αναθεώρηση των παλαιών ερευνητικών δεδομένων, προεργασία για επανεπεξεργασία των παλαιών σεισμογραφικών δεδομένων, αξιολόγηση των παλαιών γεωτρητικών δεδομένων και σχεδιασμό των νέων προγραμμάτων γεωλογικών, γεωχημικών, σεισμικών και άλλων ειδικών ερευνών.
Επιπλέον, όπως προβλέπεται στο νόμο, κατατέθηκε στο υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η πρώτη βασική περιβαλλοντική μελέτη στην οποία αποτυπώνεται και η γενικότερη κοινωνικοοικονομική κατάσταση της περιοχής παραχώρησης.