14 Νοε 2014

Ολόκληρη Διεύθυνση χάνει ο Χαρδούβελης μετά το φιάσκο του ΕΝΦΙΑ

Την εποπτεία της Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής αφαιρεί από υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η κίνηση αυτή συνδέεται με την υπόθεση...
- φιάσκο της υπαγωγής των μη ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΝΦΙΑ στην ρύθμιση των 100 δόσεων.Πλέον, την εποπτεία της Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής αναλαμβάνει ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης.
Σημειώνεται πως στόχοι της Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής είναι:

-Η ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων που αφορούν στο σχεδίασμά και την υλοποίηση της φορολογικής πολιτικής, η παρακολούθηση και αξιολόγηση των διεθνών εξελίξεων στον τομέα αυτό, και ιδίως η αξιολόγηση των εξελίξεων σε επίπεδο Ο.Ο.Σ.Α. και Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διενέργεια προβλέψεων για τα έσοδα από την εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής.

-Η υποβολή τεκμηριωμένων εισηγήσεων για τροποποιήσεις στη φορολογική νομοθεσία, ώστε να διασφαλίζεται η εναρμόνιση με τις βέλτιστες πρακτικές, με τις δεσμεύσεις μας ως μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών και με το υφιστάμενο γενικότερο πλαίσιο φορολογικής πολιτικής, οι οποίες συνοδεύονται υποχρεωτικά με εκτίμηση για την προσδοκώμενη ωφέλεια ως προς τα έσοδα αλλά και τη δυνατότητα συμμόρφωσης των φορολογουμένων.

-Ο αποτελεσματικός συντονισμός και συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπ.Οικ. και ιδίως με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών για την επίτευξη των στόχων των προηγούμενων εδαφίων καθώς και η συνεργασία με τις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, των οποίων οι πολιτικές σχετίζονται με τη φορολογική πολιτική.

-Ο σχεδιασμός, ο συντονισμός και η ανάπτυξη των διεθνών οικονομικών σχέσεων σε θέματα φορολογικής πολιτικής που συνοδεύεται και από εισηγήσεις για την υιοθέτηση του κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου.

-Η αξιολόγηση των επιπτώσεων της φορολογικής νομοθεσίας στη δημοσιονομική πολιτική της χώρας, και των επιπτώσεων κοινωνικών, οικονομικών, διοικητικών και δημοσιονομικών παραγόντων στο σχεδίασμά και την εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής.

Πηγή:http://www.newsbeast.gr