30 Σεπ 2013

Αρχίζει η διαδικασία συγχώνευσης της Eurobank και του νέου Τ.Τ.

Την έναρξη της διαδικασίας συγχωνεύσεως των τραπεζών Eurobank και Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου αποφάσισαν σήμερα τα διοικητικά συμβούλια των δύο τραπεζών.Η συγχώνευση θα γίνει με απορρόφηση του Νέου ΤΤ από την Eurobank, με ενοποίηση των...
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των δύο τραπεζών. Κοινή ημερομηνία ισολογισμών μετασχηματισμού ορίστηκε η 30 Ιουνίου 2013.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: "Η συγχώνευση θα γίνει με απορρόφηση του Νέου ΤΤ από την Eurobank, με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των δύο τραπεζών, με συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και των άρθρων 69-78 του κ.ν. 2190/1920".