5 Αυγ 2013

Νέες ανάγκες κεφαλαίων έως 5 δισ. θα προκύψουν στα stress tests από την έκθεση της Blackrock για τις ελληνικές τράπεζες για το διάστημα 2013 -2016 - Τα προβληματικά δάνεια έχουν ξεπεράσει κατά 20 δισ την βασική εκτίμηση της Blackrock για το 2014


Έως 5 δισεκ. ευρώ εκτιμάται ότι θα είναι η πρόσθετη κεφαλαιακή ανάγκη που θα προκύψει για τις ελληνικές τράπεζες και ειδικά τις 4 συστημικές από τα νέα stress tests και την έκθεση της Blackrock που ουσιαστικά επικαιροποιεί την παρελθούσα έκθεση της που είχε εκδοθεί .... τον Δεκέμβριο του 2012.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για το διάστημα 2001 με 2014 η Blackrock είχε προβλέψει ότι οι ακαθάριστες αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου θα φθάσουν τα 46,8 δισεκ. για τον κλάδο και τα 31,3 δισεκ. για τις συστημικές τράπεζες.
Όμως τα προβληματικά δάνεια έχουν ήδη φθάσει στο 29% του συνόλου ή 66 δισεκ. ευρώ προκύπτει δηλαδή απόκλιση μεταξύ της βασικής εκτίμησης της Blackrock και της τρέχουσας πραγματικότητας περίπου 20 δισεκ. χωρίς να προσμετράται το γεγονός ότι τα NPLs θα συνεχίσουν να αυξάνονται έστω και με βραδύτερο ρυθμό και το 2014.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κύρια βασικά ίδια κεφάλαια του συστήματος είναι 26 δισεκ. ευρώ οι ακαθάριστες αναμενόμενες ζημίες στο διάστημα 2013 με 2016 θα φθάσουν τα 72-74 δισεκ. σωρευτικά, οι υφιστάμενες προβλέψεις αγγίζουν τα 36 δισεκ. (έναντι 24 δισεκ στο βασικό σενάριο της Blackrock) και η εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου να διατηρηθεί στα 11 δισεκ. για το διάστημα 2013 με 2016, τότε εξάγεται το συμπέρασμα ότι θα χρειαστεί ο τραπεζικός κλάδος έως 5 δισεκ. ευρώ.
Το βασικό θέμα είναι αν αυτές οι πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες ύψους 5 δισεκ. ευρώ καλύπτονται από τα έσοδα των τραπεζών με βάση τα business plan του διαστήματος 2013 με 2016 ή θα χρειαστούν πρόσθετες κεφαλαιακές ενισχύσεις.
Να ληφθεί υπόψη ότι μετά την πάροδο 2ετίας από το 2015 μόνο από το σκέλος των συνεργειών οι τράπεζες θα εμφανίζουν έσοδα ετησίως 2 δισεκ. ευρώ.
Δεδομένης της κεφαλαιακής ισχύος της Πειραιώς και Alpha αυτές οι δύο τράπεζες δεν θα χρειαστούν πρόσθετα κεφάλαια σε αντίθεση με την Eurobank και την Εθνική τράπεζα που θα χρειαστούν.
Στην Eurobank ήδη δρομολογείται αύξηση κεφαλαίου ώστε μέσω αυτής της διαδικασίας να υλοποιηθεί η διαδικασία ιδιωτικοποίησης ενώ η Εθνική θα οδηγηθεί σε πώληση περιουσιακών στοιχείων.


Η μελέτη της Blackrock για τα δάνεια

Η Blackrock σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος επικαιροποιούν την παρελθούσα διαγνωστική μελέτη για τις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών.
Ήδη η Blackrock έχει ξεκινήσει τους ελέγχους και πραγματοποιεί επαφές με τις τράπεζες αξιολογώντας εκ νέου τα δεδομένα στα δάνεια των τραπεζών.
Με βάση πληροφορίες η μεθοδολογία που ακολουθεί η Blackrock θα λάβει υπόψη τα οικονομικά στοιχεία των ελληνικών τραπεζών του α΄ 6μήνου του 2013 και τις νέες εκτιμήσεις για την πορεία της ύφεσης της οικονομίας και της ανεργίας.
Με δεδομένο ότι η νέα μελέτη πραγματοποιείται με καλύτερους όρους σε σχέση με το παρελθόν καθώς η ύφεση έχει περιοριστεί ενώ υπάρχουν εκτιμήσεις για σταθεροποίηση από το 2014 τα αποτελέσματα της Blackrock θα είναι οριακά επιβαρυντικά για τις ελληνικές τράπεζες.
Οι λόγοι είναι οι εξής 7
1)Οι οικονομικές παραδοχές είναι καλύτερες σε σχέση με τις παραδοχές 1,5 χρόνο πριν που εκπονήθηκε η μελέτη της Blackrock.
2)Οι πιθανότητες μεγάλης επιβάρυνσης των τραπεζών είναι ελάχιστες καθώς ήδη η Blackrock από την προηγούμενη διαγνωστική μελέτη που έληγε το 2014 είχε υιοθετήσει πολύ αυστηρούς όρους
3)Οι τράπεζες ήδη έχουν περάσει στους ισολογισμούς τους την συντριπτική πλειοψηφία των ζημιών και έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί.
4)Ακόμη και αν προκύψουν πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες που θα  φθάσουν στο σύστημα τα 5 δισεκ. ευρώ αυτές θα μπορούσαν να συμψηφιστούν με πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων ή και με τα έσοδα που θα έχουν ετησίως οι τράπεζες με βάση τα business plan που θα εκπονήσουν.
Ετησίως οι τράπεζες π.χ. θα έχουν έσοδα 100 ευρώ και αυτά θα αφαιρούνται από τις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών.
5)Με συντηρητικές εκτιμήσεις στην επόμενη διετία εκτιμάται ότι από τις συνέργειες θα προκύψουν έσοδα 2 δισεκ. ευρώ ετησίως τα οποία προφανώς θα ελαχιστοποιήσουν τις κεφαλαιακές ανάγκες.
6)Ως δικλείδα ασφαλείας αναφέρεται ότι το ΤΧΣ Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην Ελλάδα διαθέτει κεφαλαιακό απόθεμα capital buffer περίπου 10,5 δισεκ. ευρώ το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έσχατη ανάγκη.
7)Οι τράπεζες σταδιακά θα εξασκούν τα warrants και το ΤΧΣ θα αυξάνει το capital buffer εξέλιξη θετική ώστε να αποτραπεί τυχόν bail in δηλαδή εμπλοκή καταθετών στις αναδιαρθρώσεις τραπεζών.
Με βάση τα τωρινά δεδομένα, ο κίνδυνος να υποστούν οι ελληνικές καταθέσεις haircut έχει δραστικά μειωθεί και αυτό το αναφέρουμε με γνώση και όχι στην λογική του εφησυχασμού.

Πέτρος Λεωτσάκος
Πηγή: bankingnews.gr