4 Απρ 2013

Όμιλος Olympic: Ζημιές 8,6 εκατ. η Air και 32,7 εκατ. η Handling το 2012

Και το 2012, αποτέλεσε ζημιογόνο έτος για τις τρεις εταιρείες της Olympic.
H Οlympic Handling είχε ζημιές 32,7 εκατ., η Olympic Εngineering (η MIG πήρε απόφαση να την κλείσει την 1η Μαίου) ζημιές 8,67 εκατ. και η Olympic Air ζημιές 8,62 εκατ. ευρώ. Η Olympic Air ....
(η εταιρεία ελαχιστοποιεί τα Airbus) βρίσκεται σε αναμονή της απόφασης της ΕΕ για την εξαγορά της από την Aegean Airlines.
Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 72 εκατ. σε μετρητά, εκ των οποίων έχει ήδη εισπραχθεί το ποσό των 20 εκατ.
Η απόφαση της ΕΕ αναμένεται έως τις 23 Απριλίου. Ζημιές ύψους 10,5 εκατ. είχε και η Aegean Airlines το 2012.Αν πουληθεί η Air, τότε η MIG μένει μόνο με τη Handling, η οποία όμως σημείωσε ζημιές 32,7 εκατ. το 2012.
Aναλυτικά, τα αποτελέσματα του ομίλου της Olympic στο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ αρχείο.

OLYMPIC AIR
OLYMPIC HANDLING
Σε εκατ. ευρώ
2012
2011
2012
2011
Kύκλος εργασιών
216,3
240,5
44,7
54,6
Λειτουργικά κέρδη / ζημιές
11,6
-15,5
-9,7
-11,7
Κέρδη – ζημιές μετά από φόρους
 -8,6
-37,6
-32,7
 -21,6
  
Πηγή: metaforespress.gr