28 Μαρ 2013

"Η Ευρώπη ευθύνεται για την κρίση στην Κύπρο"

«Η Ευρώπη υπεύθυνη για την κρίση στην Κύπρο, υποστηρίζουν» η Wall Street Journal και «New York Times», αναφέροντας συγκεκριμένα ότι «οι επενδύσεις-στοιχήματα της Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου στην οικονομία της Ελλάδας, κυρίως μέσω της συνεχιζόμενης αγοράς ελληνικών...
ομολόγων από το 2010, όταν άρχισε ήδη να διαφαίνεται η κρίση, ευθύνονται για τη σημερινή τους κατάρρευση».
Και στα δυο δημοσιεύματα καταγράφονται μια σειρά λανθασμένων κινήσεων των επικεφαλής των δύο κυπριακών τραπεζών από τα τέλη του 2010.
 «Από τότε και ενώ ακόμη και οι ηγέτες της Γερμανίας και της Γαλλίας είχαν συμφωνήσει ανοικτά ότι οι πιστωτές των αποδυναμωμένων χρηματοπιστωτικά κυβερνήσεων κρατών-μελών της ευρωζώνης θα υφίσταντο απώλειες σε μελλοντικά δάνεια, οι δύο κυπριακές τράπεζες εξακολουθούσαν να επιδεικνύουν αδιαφορία για την έκθεσή τους στα ελληνικά κρατικά ομόλογα», όπως τονίζεται.
Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2010, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (EBA) διεξήγαγε «ειδικά τεστ αντοχής» σε ευρωπαϊκές τράπεζες για να δει πώς αυτές θα ανταποκρίνονταν σε περίπτωση επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών.
Ωστόσο, όπως σημειώνεται, «οι συγκεκριμένες δοκιμασίες που μετρούσαν τις επιπτώσεις της οικονομίας σε χαρτοφυλάκια δανείων, δεν συμπεριελάμβαναν ενδεχόμενες απώλειες από κρατικά ομόλογα, με αποτέλεσμα οι δύο κυπριακές τράπεζες να κριθούν ως έχουσες επαρκή κεφάλαια».
«Το ίδιο συνέβη και με το επόμενο τραπεζικό τεστ της ΕΒΑ και μόνο τον Δεκέμβριο του 2011, όταν η ΕΒΑ εισήγαγε τον παράγοντα των ενδεχόμενων απωλειών λόγω κρατικών ομολόγων, απεκαλύφθησαν τα ελλείμματα κεφαλαίου των δύο κυπριακών τραπεζών, ύψους 1,56 δισ. ευρώ για την Τράπεζα Κύπρου και 1,97 δισ. ευρώ για τη Λαϊκή, τα οποία οι δύο τράπεζες είχαν προθεσμία έως τον Ιούνιο του 2012 για να καλύψουν, πράγμα το οποίο δεν επετεύχθη», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά.