19 Μαρ 2013

Το τελικό σχέδιο: Μηδενικό κούρεμα για καταθέσεις έως 20.000 ευρώ

Μηδενική φορολόγηση για καταθέσεις μέχρι 20.000 ευρώ προβλέπει το νέο νομοσχέδιο της κυπριακής κυβέρνησης, σύμφωνα με το Reuters και το Dow Jones.
Επίσης, θα επιβληθεί φόρος 6,75% για καταθέσεις από 20.000 έως 100.000 ευρώ και 9,9% στα επιπλέον ποσά....
Το σχέδιο φαίνεται να δημιουργεί κενό 300 εκατ. ευρώ.
Το τέλος επί των καταθέσεων θα υπολογίζεται επί το υπόλοιπο των καταθέσεων στα βιβλία των πιστωτικών ιδρυμάτων της Κύπρου κατά το κλείσιμο των εργασιών τους τη 15η Μαρτίου.
"Δεν μας ενημέρωσαν οι Κύπριοι" λένε στις Βρυξέλλες σύμφωνα με το Dowjones.
Έναντι του τέλους διατίθενται μελλοντικά σε κάθε καταθέτη μετοχές του πιστωτικού ιδρύματος της Δημοκρατίας και η τιμή αποτίμησης των μετοχών, που θα δίνονται στους καταθέτες, καθορίζεται βάση των κοινοτικών κανόνων της ΕΕ για κρατικές ενισχύσεις.
Η αξία της μετοχής, που θα δοθεί στους καταθέτες, θα είναι της ίδιας αξίας με την τιμή απόκτησής της από τη Δημοκρατία.
Οι μετοχές εξάλλου, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο, που θα παραχωρηθούν στους καταθέτες, θα είναι μετατρέψιμες σε ομόλογα, η απόδοση των οποίων διασφαλίζεται από τα προσδοκώμενα έσοδα του φυσικού αερίου, υπό τον όρο οι καταθέσεις να παραμείνουν για δύο χρόνια στο πιστωτικό ίδρυμα της Δημοκρατίας.
Ο νόμος δεν ενεργοποιεί τη διαδικασία αποζημίωσης των καταθετών βάση του σχεδίου προστασίας καταθέσεων του περί εργασιών τραπεζών νόμου, του περί συνεργατικών εταιρειών νόμου, τη διαδικασία αποζημίωσης επενδυτών/πελατών δυνάμει του περί της ίδρυσης και λειτουργίας ταμείου αποζημίωσης επενδυτών/πελατών/τραπεζών/κανονισμών του 2004 έως το 2007 και τη διαδικασία αποζημίωσης επενδυτών/πελατών δυνάμει των περί της ίδρυσης και λειτουργίας ταμείου αποζημίωσης επενδυτών/πελατών ΚΕΠΕΥ κανονισμών του 2004 και 2005.
Το νομοσχέδιο θα τεθεί σε λίγο ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών.
Διαβάστε το νομοσχέδιο όπως μεταδόθηκε από το stockwatch.