23 Ιαν 2013

Διαχειριστικό έλεγχο στο ΤΤ ζητά με εξώδικο η Ένωση Μετόχων

Επί τάπητος η πώληση των CDS, η συμμετοχή στο PSI και οι ενέργειες για την ανακεφαλαιοποίηση. 
Να γίνει άμεσα διαχειριστικός έλεγχος για όλη την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ζητά μέσω εξώδικης διαμαρτυρίας...
η Ένωση Μετόχων και Φίλων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, από το Υπουργείο Οικονομικών, την Τράπεζα της Ελλάδος και το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας.
Πιο συγκεκριμένα, ο διαχειριστικός έλεγχος ζητείται να διενεργηθεί για τις διοικητικές αποφάσεις έως την ροή του χρήματος, καθώς "οι μικρομέτοχοι, αλλά και ο Ελληνικός λαός υποχρεούνται να γνωρίζουν την αλήθεια και η πολιτεία υποχρεούται να ρίξει άπλετο φως", όπως αναφέρεται.
Αναλυτικά:

ΕΝΩΠΙΟΝ
ΠΑΝΤΩΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Της  Ένωσης Μετόχων και Φίλων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πεσμαζόγλου αρ 2-6 και νόμιμα εκπροσωπείται.
ΠΡΟΣ

1.    Υπουργείο Οικονομικών που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Νίκης 6
2.    Την Τράπεζα της Ελλάδος, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) αρ.21
3.    Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία  «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πεσμαζόγλου αρ 2-6 και νόμιμα εκπροσωπείται.

Δια της παρούσης μας, αντιπροσωπεύοντας τους μετόχους του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, σας γνωστοποιούμε πράξεις και παραλείψεις κυβερνητικών, εποπτικών και διοικητικών αρχών και οργάνων που ζημίωσαν παρανόμως το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και την επένδυση των μετόχων. Ειδικότερα :
Τίθεται το εύλογο ερώτημα με ποια διαδικασία άραγε αποφασιζόταν η αγορά των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Με προφορικές κυβερνητικές εντολές προς τις διοικήσεις οι οποίες στη συνέχεια αποφάσιζαν χωρίς επιχειρηματικά κριτήρια, χωρίς να υπάρχει ουδεμία διασφάλιση ενώ στη συνέχεια, ο ίδιος ο εντολέας προέβαινε σε "κούρεμα" και απαξίωση.

Επίσης, ας διερευνηθεί με ποια διαδικασία και ποιος ήταν ο καθ’ ύλην αρμόδιος που έδωσε εντολή να κλείσουν οι θέσεις και να πουληθούν τα CDS, σε όποια ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου είχαν αγοραστεί, αντί να αυξηθούν κιόλας.
Μάλιστα, υπήρξε διαβεβαίωση και προτροπή του Υπουργού Οικονομικών (κ. Βενιζέλου) προς τη διοίκηση του Τ.Τ. για αποδοχή του "κουρέματος" του Ρ.S.I. εκ μέρους της διοίκησης και ότι ο μέτοχος θα αναλάβει μετά τις ευθύνες του ενώ σήμερα τις αποποιείται.
Επιπλέον, είναι γνωστό ότι η Τράπεζα της Ελλάδος, ύστερα από πολύμηνες και χωρίς αποτέλεσμα προσπάθειες συγχώνευσης της T-Bank, με απορρόφηση από το Τ.Τ. και αφού η κατάσταση βιωσιμότητας της T-Bank έχει φτάσει στο απροχώρητο και θα έπρεπε προ καιρού να της έχει αφαιρεθεί η άδεια λειτουργίας, προφανώς μετά από εμπεριστατωμένες μελέτες «μεθοδεύει», το Δεκέμβριο του 2011, την απόκτησή της από το Τ.Τ., με βάση το ν.3601/2007, προφανώς κρίνοντας το όλο σχήμα σαν βιώσιμο και προικίζοντάς το με 700.000.000€ και μάλιστα χωρίς απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων Τ.Τ. Έξι μόλις μήνες μετά και χωρίς να έχει μεσολαβήσει το παραμικρό πιστωτικό γεγονός πλην του Ρ.S.I., το οποίο όμως δεν το επικαλούνται, το Τ.Τ. κατά την Τ.τ.Ε. είναι μη βιώσιμο.
Μετά ταύτα, η Τ.τ.Ε. ανακοινώνει στην Βουλή ότι το Τ.Τ. είναι μη βιώσιμο (υποδιοικητής κ. Παπαδάκης) και ταυτόχρονα αρνείται να κοινοποιήσει την μελέτη που στοιχειοθετεί κατά την άποψή της την μη βιωσιμότητα του Τ.Τ. Επίσης, αρνείται να γνωστοποιήσει τις μελέτες Alvarez, Black Rock και Deloitte & Touche, οι οποίες είναι ευνοϊκές για το Τ.Τ., σε σχέση με τις άλλες τράπεζες που κρίθηκαν βιώσιμες.
Ύστερα, η Τ.τ.Ε. ανακοινώνει στην Βουλή (υποδιοικητής κ. Παπαδάκης), σαν λόγο μη βιωσιμότητας, μεταξύ άλλων, την «ανεπάρκεια της διοίκησης», την ευθύνη της οποίας όμως, για επάρκεια ή μη, είχε η ίδια η Τ.τ.Ε. για να την εγκρίνει ή να την απορρίψει, αρχικά και να ζητήσει την αντικατάσταση της στην συνέχεια αν προέκυπτε ανεπάρκεια.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Υπουργός Οικονομικών ανακοινώνει στη Βουλή ότι το Τ.Τ. είναι μη βιώσιμη τράπεζα και παρά ταύτα δεν λαμβάνεται καμία μέριμνα από τις εποπτικές αρχές. Την επόμενη ημέρα, είναι γεγονός ότι η μετοχή στο ταμπλό καταρρέει (χάνει 30%) και μόνο τότε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ρωτάει το Τ.Τ. εάν θα δημοσιεύσει ισολογισμό!! Το Τ.Τ. ανακοινώνει ότι δεν μπορεί να δημοσιεύσει κάτω από αυτές τις δυσμενείς συνθήκες και τότε αποσύρεται η μετοχή από το ταμπλό, χωρίς να επαναφερθεί έκτοτε.
Ενώ, λοιπόν, το Τ.Τ. θα δημοσίευε αποτελέσματα με την λογική της  ανακεφαλαιοποίησης και δυο μέρες πριν εξαιρούμεθα από την ανακεφαλαιοποίηση και δεν μπορούμε να δημοσιεύσουμε ισολογισμό, αφού χωρίς την ανακεφαλαιοποίηση έχουμε αρνητικά κεφάλαια και πρέπει να φτιαχτεί ισολογισμός ρευστοποίησης πλέον, που αυτό χρειάζεται γενική συνέλευση.
Όμως, δεν έγινε ποτέ Γενική Συνέλευση μετόχων για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου να αποφασίσουν ποιοι μέτοχοι θα μετάσχουν και αν θα καλύψουν το κενό. Ρωτήθηκαν μόνο δημόσιο 34% και 10% των ΕΛ.ΤΑ., Εθνική Τράπεζα 5% και Eurobank 3% και αυτοί χωρίς να δώσουν ξεκάθαρη απάντηση.
Το 5% των μετοχών φυσικών προσώπων άσκησε το καταστατικό του δικαίωμα και ζήτησε αρμοδίως την σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσουν οι μέτοχοι για την συμμετοχή τους ή όχι στην ανακεφαλαιοποίηση χωρίς αυτό να πραγματοποιηθεί.

Πόσο νομιμοποιείται το 34% να αποφασίζει για τους μικρομετόχους και μάλιστα χωρίς Γ.Σ., είναι άξιον απορίας. Γεννάται το ερώτημα με ποιο τρόπο το αποφασίζει.
Μήπως προφορικά με εντολές στις διοικήσεις;
Το Τ.Τ. δεν έχει κατ’ ουσία κακό κομμάτι και εάν κανείς προσπαθούσε, ίσως να έβρισκε περί τα πεντακόσια (500) εκ. ευρώ στα 16 δις ενεργητικό, κυρίως από τα δάνεια της T-Bank, αλλά και αυτά με καλές προβλέψεις ασφαλισμένα. Εν ολίγοις, το bad κομμάτι για το Τ.Τ. είναι εφεύρημα και μπορεί άνετα να καλυφθεί με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μόνο από το 50% των μικρομετόχων.
Εκτός εάν στο κακό κομμάτι της νέας τράπεζας, θελήσουν να φορτώσουν την περίεργη εμπλοκή του ιδρύματος στην "Πράσινη Ανάπτυξη". Υπάρχουν ισχυρότατες ενδείξεις ότι η όλη επένδυση του ΤΤ στην εταιρεία Post Green Bank, δεν ήταν για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του ιδρύματος. Ειδικά από την στιγμή που η νέα αυτή δραστηριότητα, είχε την κατάληξη της ΤBANK, με ανάλογη ζημία για το ίδρυμα. Υπάρχει όμως μία βασική διαφορά: Η εκεί ζημία δεν επωμίσθηκε για να προφυλαχθούν καταθέτες, αλλά θα πρέπει να γίνει σοβαρή διερεύνηση της κατάληξης των κεφαλαίων, τα οποία επενδύθηκαν άμεσα ή έμμεσα στην όλη δραστηριότητα.
Ο συνέταιρος της τράπεζας στην εν λόγω δραστηριότητα, φέρεται να είναι η εταιρεία  C&C του κυρίου Κυριάκου Γριβέα. Η εν λόγω εταιρεία οργάνωνε τα πολυδάπανα συνέδρια στα οποία συμμετείχε ο αδελφός του τέως πρωθυπουργού, κύριος Ανδρέας Α. Παπανδρέου στα οποία το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ήταν ο χρυσός χορηγός.
Άγνωστο είναι πόσα χρήματα διατέθηκαν για αυτές τις χορηγίες και το που ακριβώς κατέληξαν. Είναι πραγματικότητα ότι η όλη δραστηριότητα καλύφθηκε με πλήρη αδιαφάνεια.

Επιπλέον, πρέπει να διερευνηθεί η παροχή τεράστιου ποσού ως ομολογιακό δάνειο στις εταιρείες συμφερόντων Γριβέα. Ήτοι, τι έγιναν αυτά τα δάνεια και δεν εισπράχθηκαν. Διότι εάν υπάρχει ο σχεδιασμός να ενταχθούν και αυτά στην υποτιθέμενη Bad Bank, τότε θα μιλάμε για επιχειρηματικό - πολιτικό σκάνδαλο που προκαλεί εύλογες απορίες για την όλη μεθόδευση.
Ειδικά μετά τις αποκαλύψεις που ήλθαν στο φως από πληθώρα δημοσιευμάτων, για την συμμετοχή του Ανδρέα Α. Παπανδρέου στον στρατηγικό σχεδιασμό διεθνών επενδυτικών σχημάτων του ιδίου αντικειμένου, επιβάλλεται να αποτιμηθεί επακριβώς κάθε πτυχή αυτής της αδιαφανούς υπόθεσης. Ειδικά όσον αφορά την ροή χρήματος που δόθηκε είτε μέσω χορηγιών, είτε μέσω δανείων, είτε μέσω επενδύσεων από το ίδρυμα, ώστε να εντοπιστεί η διαδρομή τους.
Τέλος, έπειτα από τις αποκαλύψεις Ελβετικής εφημερίδας σχετικά με την ύπαρξη εταιρίας του Ανδρέα Α. Παπανδρέου σε δικηγορικό γραφείο στην Ελβετία, αποκαλύφθηκε ότι στο ίδιο δικηγορικό γραφείο, στεγάζονται δύο ακόμα εταιρείες υπό μορφή ινστιτούτου. Μιλάμε συγκεκριμένα για την εταιρεία ‘Excellence in Paediatrics Institute’ και ‘The Excellence in Rheumatology Institut’. Και οι δύο αυτές εταιρείες καταχωρήθηκαν με το όνομα της κυρίας "Vatsika Anastasia", Βάτσικα Αναστασία δηλαδή. Όμως,  η κυρία Βάτσικα Αναστασία, αν δεν πρόκειται για συνωνυμία, είναι στο διοικητικό συμβούλιο της C&C International, της εταιρείας που φέρεται να λάμβανε χορηγίες από το ίδρυμα για τις εκδηλώσεις του κυρίου Ανδρέα Α Παπανδρέου!
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΘΑ ΕΝΤΟΝΑ και εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας για όλα όσα ανωτέρω εκθέσαμε.
ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ για όλες αυτές τις ισχυρές ενδείξεις, να γίνει άμεσα διαχειριστικός έλεγχος για όλη την επιχειρηματική δραστηριότητα του ΤΤ ως προς το αντικείμενο, ήτοι από τις διοικητικές αποφάσεις έως την ροή του χρήματος. Κι αυτό διότι, οι μικρομέτοχοι, αλλά και ο Ελληνικός λαός υποχρεούνται να γνωρίζουν την αλήθεια και η πολιτεία υποχρεούται να ρίξει άπλετο φως.