23 Ιουλ 2012

Πιάνει πάτο η επιμόρφωση των εργαζομένων


Πιάνει πάτο η επιμόρφωση των εργαζομένων
Η συρρίκνωση των πόρων του ΛΑΕΚ προκαλεί προβλήματα στην επαγγελματική κατάρτιση


Η συρρίκνωση των πόρων του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ), αλλά και οι μειώσεις των μισθών των εργαζομένων προκαλούν μεγάλα προβλήματα στην επαγγελματική τους κατάρτιση, αφού λιγοστεύουν τα κονδύλια που ....
διατίθενται για αυτόν τον σκοπό. Αυτό επισημαίνει ο διευθυντής διεύθυνσης και εκπαίδευσης του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΚΕΚ-ΕΛΤΑ) κ. Παναγιώτης Πανάγος, ο οποίος επισημαίνει ότι σε μια εποχή όπως η σημερινή οι δαπάνες για επανεκπαίδευση και διαρκή επιμόρφωση των εργαζομένων θα έπρεπε να είναι αυξημένες διότι μόνον έτσι μπορεί το εργατικό δυναμικό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών. Οπως εξηγεί, με την επιμόρφωση και την επανεκπαίδευση οι εργαζόμενοι μπορεί αφενός μεν να βελτιώνουν συνεχώς την παραγωγικότητά τους και να προσαρμόζονται στις νέες τεχνολογίες και αφετέρου δε να βρίσκουν ευκολότερα εργασία όταν μια επιχείρηση κλείνει, αποκτώντας νέες δεξιότητες.
Οι πόροι του ΛΑΕΚ, οι οποίοι σύμφωνα με τον νόμο διοχετεύονται υπέρ της κατάρτισης των εργαζομένων, μειώθηκαν κατά 10% το 2011 και κατά 20% το 2012, ενώ θα είναι κατά 30% μειωμένοι το 2013 για το ΚΕΚ-ΕΛΤΑ, το οποίο από το 1998 εκπαιδεύει τους υπαλλήλους των ΕΛΤΑ και των θυγατρικών τους εταιρειών. Μάλιστα, όπως σημειώνει ο κ. Πανάγος, σε συνδυασμό με τη μείωση των απασχολουμένων, αλλά και των μισθών απ' όπου διοχετεύονται πόροι υπέρ της εκπαίδευσης, η «πίτα» για τις δαπάνες εκπαίδευσης μικραίνει ακόμη περισσότερο.
Στο ΚΕΚ-ΕΛΤΑ απασχολούνται μόλις εννέα άτομα, που συμμετέχουν μάλιστα με ποσοστό 30% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Ο φορέας ωστόσο λόγω της μείωσης του προϋπολογισμού αναπόφευκτα οδηγήθηκε και σε συρρίκνωση της παρεχόμενης κατάρτισης: από 280.000 ανθρωποώρες εκπαίδευσης κάθε χρόνο πήγε στις 110.000. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ευρωπαϊκή νόρμα επιτάσσει την κατάρτιση των εργαζομένων για τουλάχιστον 40 ώρες κατ' έτος.
Το ΚΕΚ-ΕΛΤΑ, το οποίο εκπαιδεύει κάθε χρόνο από 2.000 ως 4.000 εργαζομένους των ΕΛΤΑ και των θυγατρικών τους, προκειμένου να αντεπεξέλθει στη νέα οικονομική πραγματικότητα, έριξε βάρος στο e-learning, σε μια προσπάθεια να μειώσει τα έξοδα μετακίνησης των εκπαιδευτών.
Μάλιστα, από το 2013, σύμφωνα με τον κ. Πανάγο, ο προϋπολογισμός θα μειωθεί κι άλλο, στις 600.000 ευρώ αντί του 1 εκατ. ευρώ το 2010, λόγω τόσο της μείωσης του προσωπικού των ΕΛΤΑ (από 10.000 σε 7.700) όσο και της περικοπής των αποδοχών, από τις οποίες προικοδοτείται ο ΛΑΕΚ και χορηγεί το ΚΕΚ-ΕΛΤΑ.
Η εταιρεία, η οποία είναι κερδοφόρα, παρέχει στοχευμένα προγράμματα για όλες τις κατηγορίες προσωπικού των ΕΛΤΑ, ανάλογα με τις ανάγκες της μητρικής, σύμφωνα με τον διευθυντή της. Σημειωτέον ότι, παρ' όλο που το ΚΕΚ-ΕΛΤΑ έχει κάνει την προεργασία για τη θεσμική «θωράκιση» διαφόρων ειδικοτήτων σχετικών με την ταχυδρομική αγορά, αυτή δεν έχει πάρει ακόμα την επίσημη νομική οδό.
Μάλιστα, εν όψει της απελευθέρωσης της αγοράς, η πιστοποίηση και τα περιγράμματα των επαγγελμάτων καθίστανται ιδιαιτέρως επίκαιρα, αφού όπως έχουν καταγγείλει πολλάκις τα συνδικάτα η αγορά εργασίας παραμένει χαοτική σε αυτόν τον κλάδο.
Οι άξονες εκπαίδευσης των ΚΕΚ-ΕΛΤΑ είναι η διά βίου βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων και της σταδιοδρομίας, αλλά και η συνεχής επιμόρφωση και υποστήριξη των αλλαγών. Μάλιστα, λόγω της ενισχυμένης τεχνογνωσίας τους, έχουν παράσχει εκπαίδευση και κατάρτιση σε βαλκανικά, αλλά και στα κυπριακά ταχυδρομεία. 
Πηγή: tovima.gr