27 Ιουλ 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

Του Αλέξη Μητρόπουλου
Η κατάργηση και συγχώνευση διαφόρων φορέων του Δημοσίου είναι επιταγή του Μνημονίου και της Τριαρχίας των επιτηρητών. Σε όλα τα κράτη που επιβλήθηκε Μνημόνιο, το κράτος συρρικνώθηκε για να απελευθερωθεί νέο επενδυτικό πεδίο που θα αλωθεί από τις Αγορές. Όταν μάλιστα αυτό γίνεται με ....
κύριο κριτήριο την εξοικονόμηση πόρων, όπως δημοσίως ομολογείται, τότε όλα τα άλλα κριτήρια υποβαθμίζονται. Η συνεχής αξιολόγηση των δημόσιων φορέων ως προς τη χρησιμότητά τους, την αποτελεσματικότητά τους και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν σε μιαν οργανωμένη δημοκρατική κοινωνία, γίνεται σε όλα τα αξιοπρεπή κράτη από Διακομματική Επιτροπή και επιστημονικούς φορείς, που συνεπικουρούν τους εκλεγμένους εκπροσώπους του λαού στο σημαντικό αυτό και διαχρονικό έργο.
Η αξιολόγηση αυτή όμως που επέβαλαν οι φορείς του Μνημονίου είναι επιγενόμενη των αρχικώς προσδιορισμένων ακρωτηριασμών, διεξάγεται με αδιαφάνεια από κλιμάκια διεθνών οργανισμών νεοφιλελεύθερης επίνευσης και τα πορίσματά τους δεν υποβάλλονται προς συζήτηση και έγκριση στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή.
Χωρίς γνώση της ελληνικής πραγματικότητας, χωρίς επίγνωση των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας, χωρίς τη συνειδητότητα των ιδιαιτεροτήτων όλων των μελών του εθνικού μας οργανισμού, χωρίς αδιαμφισβήτητες επιστημονικές μεθόδους, προβαίνουν σ’αυτό το εγχείρημα, που είναι -κατά τα πλέον επίσημα χείλη-  επιχείρηση κατευνασμού των επιτηρητών και εκδήλωση υπερ-μνημονιακού μεταρρυθμιστικού πνεύματος.
Έτσι όμως δεν δημιουργείται κράτος οργανωμένο με τις βέλτιστες μεθόδους και τους αρίστους λειτουργούς που θα εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και όλων των πολιτών, αλλά ένα συρρικνωμένο και αδύναμο δημόσιο μόρφωμα, έρμαιο στους αγοραίους ανέμους.
Όλες άλλωστε οι προσπάθειες οργάνωσης του κράτους, που επιχείρησε κατά καιρούς η διεθνής εποπτεία, από την εποχή της εθνικής παλιγγενεσίας, απέτυχαν γιατί δεν ελάμβαναν σοβαρά υπόψη τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της χώρας μας. Έτσι, από την εποχή της τριμερούς Αντιβασιλείας του Όθωνα, η Δημόσια Διοίκηση παρέμενε -με διάφορες κατά καιρούς διαβαθμίσεις- υπηρετική του ετερόνομου ή όχι πολιτικο-οικονομικού συστήματος.
Μια σύγχρονη, επαρκής και αποδοτική Δημόσια Διοίκηση, ως το σπουδαιότερο δημιούργημα της Πολιτικής Κοινωνίας, μπορεί να σχεδιαστεί και να δημιουργηθεί μόνον από τους εκπροσώπους του δημοκρατικώς Δρώντος Λαού, που θα επιβάλλουν την αμεσότητα, τη συμμετοχική λειτουργία, την αξιοκρατία, την αμεροληψία, την ανεξαρτησία, τη δικαιοσύνη, τη διαρκή αξιολόγηση μέσω του παραγόμενου έργου.
Ο ελληνικός λαός, περισσότερο από κάθε άλλη ιστορική περίοδο, χρειάζεται σήμερα ένα κράτος ισχυρό, ανεξάρτητο, δημοκρατικό και συμμετοχικό, που να αντιστέκεται στους αγοραίους ανέμους και να εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφάλεια στους πολίτες.-
Αλέξης Π. Μητρόπουλος
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

Τομεάρχης Διοικητικής Μεταρρύθμισης
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

Πηγή: enypekk.gr