1 Ιουλ 2011

Οι ημέρες απεργίας αφαιρούνται από τον συντάξιμο χρόνο

Συνάδελφοι, θα πρέπει να γνωρίζουμε πως όσες ημέρες απεργίες έχουμε πραγματοποιήσει από την 1η Αυγούστου 2008 και μετά, αφαιρούνται κατά τον...
υπολογισμό του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης για την συνταξιοδότηση μας.
Μέχρι και πρόσφατα αυτό δεν συνέβαινε και οι ημέρες απεργίας συνυπολογίζονταν κανονικά στον συντάξιμο χρόνο.
Καλό θα είναι λοιπόν όσοι συμπληρώνετε τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση, πριν υποβάλετε την αίτηση σας, να υπολογίζετε και να αφαιρείτε τις ημέρες απεργίας από τον συνολικό χρόνο ασφάλισης, για να μην βρεθείτε στη δυσάρεστη θέση εκ των υστέρων να επανέλθετε στην υπηρεσία για να συμπληρώσετε τις ημέρες ασφάλισης που σας λείπουν.