22 Ιουλ 2011

Τροποποιήσεις στο νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση


Με αυξημένη πλειοψηφία κατά 2/3 από το συμβούλιο διοίκησης κάθε πανεπιστημίου θα εκλέγεται ο πρύτανης,...
ο οποίος θα πρέπει να έχει ελληνική ιθαγένεια και να μιλά ελληνικά.
Επίσης οι φοιτητές θα συνεχίσουν να εισάγονται σε τμήματα και το συμβούλιο διοίκησης θα έχει ελεγκτικές και εποπτικές αρμοδιότητες.
Στις τροποποιήσεις αυτές προχώρησε το υπουργείο Παιδείας καταθέτοντας το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ στη Βουλή.