22 Ιουν 2011

Δικαίωση για συμβασιούχους του Δημοσίου

Υπέρ της μονιμοποίησης των συμβασιούχων καθαριστριών του ΟΠΑΠ, που είχαν εργασιακή σχέση πριν το 2001, τάχθηκε τελικά η Ολομέλεια του...
Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την απόφασή της, η οποία δημοσιεύθηκε.

Με την απόφαση (7/2011), η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου κάνει δεκτή την αίτηση που είχαν καταθέσει συμβασιούχοι του ΟΠΑΠ, ζητώντας την αναίρεση απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου, με την οποία είχαν κριθεί τα αντίθετα. Ότι δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει μετατροπή των συμβάσεων τους από ορισμένου χρόνου σε αορίστου.

Με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου κρίνεται ότι οι συμβασιούχοι του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, μπορούν να μονιμοποιηθούν. Η απόφαση θέτει ως χρονικό όριο δικαίωσης το 2001, οπότε έγινε η συνταγματική αναθεώρηση και απαγορεύτηκε η μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου.

Κατά πλειοψηφία, η Ολομέλεια ΑΠ κάνει δεκτή την αίτηση αναίρεσης με το σκεπτικό ότι οι συγκεκριμένοι συμβασιούχοι  εργάζονταν στον Οργανισμό πριν το 2001, οπότε έγινε η αναθεώρηση του Συντάγματος.

Οι καθαρίστριες που προσέφυγαν στον Άρειο Πάγο προσλήφθηκαν στον ΟΠΑΠ το ‘90 και ‘91 με ημερήσιες συμβάσεις εργασίες και το ‘95-‘97, όταν μειώθηκε το πενθήμερο ωράριο εργασίας τους σε τέσσερις και σε τρεις ημέρες, υπέβαλαν αγωγή για αναγνώριση των συμβάσεών τους ως αορίστου χρόνου και για διαφορές αποδοχών.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου αφορά μόνον όσους συμβασιούχους έχουν προσληφθεί πριν από το 2001, καλύπτουν πάγιες και λειτουργικές ανάγκες και έχουν καταθέσει προσφυγές στη Δικαιοσύνη μέσα σε ένα τρίμηνο από τη λήξη της σύμβασής τους.

Πηγή:http://www.protothema.gr