4 Μαΐ 2011

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Οδηγίες για ανεπιθύμητα τηλέφωνα, fax, email

Οδηγία προστασίας των πολιτών από διαφημιστικές τηλεφωνικές κλήσεις, fax,  email, sms και mms, -τα γνωστά και ως spam- εξέδωσε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού..
Χαρακτήρα, θέτοντας ως προϋπόθεση την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του αποδέκτη του διαφημιστικού μηνύματος. Η οδηγία αφορά στην προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών και διευκρινίζει ότι αυτή επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι ο αποστολέας απέκτησε τα στοιχεία της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του αποδέκτη νομίμως, στο πλαίσιο προηγούμενης παρόμοιας συναλλαγής και υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι παρέχει στον αποδέκτη τη δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωμα αντίρρησης, με τρόπο εύκολο και σαφή (σύστημα "opt-out"). Επιτρέπεται εάν ο αποδέκτης του μηνύματος δηλώσει γραπτώς ή με email  ότι αποδέχεται την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων, δήλωση την οποία μπορεί να ανακαλέσει όποτε θελήσει. Η ίδια επιβεβαίωση, για τη συγκατάθεση αποστολής μηνυμάτων, ακολουθείται και για την αποστολή sms και mms στα κινητά τηλέφωνα, όπως και για τα μηνύματα μέσω fax σε σταθερά τηλέφωνα.
Στην οδηγία  διευκρινίζεται ότι σε  μια ενημερωτική διαδικτυακή πύλη, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν είναι υποχρεωμένος να επιβεβαιώσει ότι η δηλούμενη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι πραγματική. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να παρέχεται ανώνυμα, με ψευδώνυμο ή εικονική ηλεκτρονική διεύθυνση.
Στην οδηγία,  περιλαμβάνονται τεχνικά μέτρα για την αποφυγή μαζικής αποστολής μηνυμάτων.
Τέλος τονίζεται ότι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας οφείλουν να συμμορφωθούν με τις ρυθμίσεις της οδηγίας σε εύλογο χρονικό διάστημα και πάντως όχι αργότερα από την 1η Σεπτεμβρίου 2011.

Πατήστε (εδώ) για να δείτε ολόκληρη την Οδηγία της ανεξάρτητης  Αρχής  Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

Πηγή: http://www.eklogika.gr/