4 Μαΐ 2011

Συνεδριάζει σήμερα το Δ.Σ. της ΠΟΣΤ

Στις 10:00 συνεδριάζει σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΣΤ με θέματα για συζήτηση:
1. Ενημέρωση
2. Οργάνωση Περιφερειακών...
Συνδιασκέψεων
3. Προσυνεδριακές διεργασίες
4. ΕΛΤΑ - ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (Ιδιωτικοποίηση - Πορεία αναδιοργάνωσης κ.α.)