18 Μαΐ 2011

Ποιες είναι οι φορολογικές ελαφρύνσεις για κατοίκηση – ενοικίαση στο κέντρο της Αθήνας

Συγκεκριμένα φορολογικά κίνητρα αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού κτηρίων των περιοχών «Γεράνι» & Κεραμεικός- Μεταξουργείο του ιστορικού κέντρου της..
Αθήνας, όπως η φορολογική απαλλαγή για την αποκατάσταση των κατοικιών, ο διπλασιασμός της έκπτωσης φόρου από το ενοίκιο των καταστημάτων, η μείωση από 10% στο 3% του φόρου μεταβίβασης κ.α, μέτρα για τον εκσυγχρονισμό και την αποκατάστασή τους, ανακοίνωσε η κυβέρνηση μια μέρα μετά το υπουργικό συμβούλιο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του κέντρου. Προϋπόθεση αποτελεί η ιδιοκατοίκηση, ενώ οι ρυθμίσει θα ισχύουν μέχρι το Δεκέμβριο του 2013.
 Συγκεκριμένα, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, είναι:
    Συνοπτική περιγραφή των κινήτρων
    «ΓΕΡΑΝΙ»

    1. Φορολογική απαλλαγή για το κόστος αποκατάστασης των κατοικιών. Συγκεκριμένα θα εκπίπτει από τον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος, επί μια δεκαετία, το 80% της συνολικής δαπάνης αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού του ακινήτου με χρήση κατοικίας (για έργα κόστους μέχρι 600 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο). Παράδειγμα: Εάν ένας ιδιοκτήτης δαπανήσει 48.000 ευρώ για την αποκατάσταση ενός διαμερίσματος 80 τ.μ. (80Χ600 ευρώ ανά τ.μ.) θα αποκτήσει δικαίωμα έκπτωσης από τους μελλοντικούς φόρους 38.400 ευρώ (48.000Χ80%) στο σύνολο της δεκαετίας και κατ΄ έτος θα πληρώνει 3.840 ευρώ λιγότερο φόρο από το φόρο που αναλογεί από τις δραστηριότητές του γενικά.
    2. Αντίστοιχες ρυθμίσεις αλλά με διαφορετικά ποσοστά κόστους ανά τετραγωνικό μέτρο, προβλέπονται για τα ισόγεια καταστήματα, τους κοινόχρηστους χώρους και τις όψεις των οικοδομών καθώς και για ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως γραφεία.
    Προϋποθέσεις που τίθενται για τα παραπάνω (1,2):
    το ακίνητο να ιδιοκατοικηθεί ή ιδιοχρησιμοποιηθεί από τον κύριο αυτού ή μέλος της οικογένειάς του ή εάν εκμισθωθεί να εκμισθωθεί σε πρόσωπα που το δηλούμενο εισόδημα τους είναι τριπλάσιο του ενοικίου. Η προϋπόθεση αυτή δεν τίθενται για τα ισόγεια καταστήματα και τα γραφεία.
    3. Επιπλέον, προβλέπεται για μία πενταετία διπλή έκπτωση μισθώματος για επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών που θα εγκαταστήσουν τα γραφεία τους στην περιοχή. Εάν πληρώνει ο ενοικιαστής 500 ευρώ το μήνα και σε ετήσια βάση 6.000 ευρώ θα δικαιούται έκπτωση ως δαπάνη 12.000 ευρώ.
    4. Ανάλογη ρύθμιση γίνεται και για τον εκσυγχρονισμό και την αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων. Δηλαδή, εκπίπτει κάθε χρόνο το 1/10 της συνολικής δαπάνης αποκατάστασης και μέχρι κόστος 2.000 ευρώ το τ.μ.
    5. Ακόμα προβλέπεται η χορήγηση κινήτρου για τις αγοροπωλησίες ακινήτων που θα γίνουν στην περιοχή αυτή για χρονικό διάστημα 2 ετών. Συγκεκριμένα ο φόρος μεταβίβασης από 10% που είναι σήμερα μειώνεται σε 3%.
    6. Η περιοχή Γεράνι, που οριοθετείται από την πλατεία Ομονοίας και τις οδούς Πειραιώς, Αθηνάς, Ευριπίδου και Επίκουρου καλύπτεται από 7 ζώνες κυκλικές και γραμμικές του αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων. Οι τιμές εκκίνησης των ζωνών κυμαίνονται από 1.100 - 2.400 ευρώ/τ.μ. και αφορούν νεόδμητα ακίνητα α΄ ορόφου, χωρίς την επιρροή της εμπορικότητας. Οι συντελεστές εμπορικότητας στην εν λόγω περιοχή κυμαίνονται από 1-4.
    Με βάση τα παραπάνω και δεδομένης της παλαιότητας των ακινήτων της περιοχής, οι φορολογικές αξίες των ισογείων καταστημάτων κυμαίνονται από 880 ευρώ/τ.μ. (π.χ. Επικούρου) - 5.880 ευρώ/τ.μ. (π.χ. πλ. Ομονοίας).
    Οι φορολογητέες αξίες με τη μέγιστη παλαιότητα (25 χρόνια και πλέον) για τον α΄ όροφο, κυμαίνονται από 660 - 1450 ευρώ/τ.μ. Μια πρώτη έρευνα αγοράς που έγινε, έδειξε ότι, για μεν τους ορόφους οι αγοραίες τιμές κυμαίνονται από 700 - 3.200 ευρώ /τ.μ., ενώ για τα ισόγεια κυμαίνονται από 2.200 - 6.250 ευρώ/τ.μ.
    Λαμβάνοντας υπ΄ όψη τη διαμορφούμενη κατάσταση και προκειμένου να υπάρξουν κίνητρα για την ανάπλαση της εν λόγω περιοχής, αποφασίζουμε τη μείωση των τιμών των αντικειμενικών αξιών κατά 50% για τους ισόγειους χώρους και κατά 30% για τους ορόφους και για τους υπόγειους χώρους.
    Η παραπάνω ρύθμιση θα ισχύει έως 31-12-2013.
       ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ-ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ

    1. Φορολογική απαλλαγή για το κόστος αποκατάστασης των κατοικιών. Συγκεκριμένα θα εκπίπτεται από τον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος, επί μια δεκαετία, το 80% της συνολικής δαπάνης αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού του ακινήτου με χρήση κατοικίας (για έργα κόστους μέχρι 500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο). Παράδειγμα: Εάν ένας ιδιοκτήτης δαπανήσει 40.000 ευρώ για την αποκατάσταση ενός διαμερίσματος 80 τ.μ. (80Χ500 ευρώ ανά τ.μ.) θα αποκτήσει δικαίωμα έκπτωσης από τους μελλοντικούς του φόρους 32.000 ευρώ (40.000Χ80%) στο σύνολο της δεκαετίας και κατ΄ έτος θα πληρώνει 3.200 ευρώ λιγότερο φόρο από τον φόρο που του αναλογεί γενικά από τις δραστηριότητές.
    2. Αντίστοιχες ρυθμίσεις, αλλά με διαφορετικά ποσοστά κόστους ανά τετραγωνικό μέτρο, προβλέπονται για τα ισόγεια καταστήματα, τους κοινόχρηστους χώρους και τις όψεις των οικοδομών καθώς και για ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως γραφεία.
    Προϋποθέσεις που τίθενται για τα παραπάνω (1,2):
    το ακίνητο να ιδιοκατοικηθεί ή να ιδιοχρησιμοποιηθεί από τον κύριο αυτού ή από μέλος της οικογένειάς του ή εάν εκμισθωθεί, να εκμισθωθεί σε πρόσωπα που το δηλούμενο εισόδημα τους είναι τριπλάσιο του ενοικίου. Η προϋπόθεση αυτή δεν τίθεται για τα ισόγεια καταστήματα και τα γραφεία.
    3. Ανάλογη ρύθμιση γίνεται και για τον εκσυγχρονισμό και την αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων. Δηλαδή, εκπίπτει κάθε χρόνο το 1/10 της συνολικής δαπάνης αποκατάστασης και μέχρι κόστος 2.000 ευρώ το τ.μ.
    4. Ακόμα προβλέπεται η χορήγηση κινήτρου για τις αγοροπωλησίες ακινήτων που θα γίνουν στην περιοχή αυτή για χρονικό διάστημα 2 ετών. Συγκεκριμένα ο φόρος μεταβίβασης από 10% που είναι σήμερα μειώνεται σε 3%.
    Σημειώνεται εξάλλου ότι με το τελευταίο φορολογικό πλαίσιο (ν.3842/2010 και ν.3943/2011) χορηγείται φοροαπαλλαγή ίση με το 20% δαπανών μέχρι 3.000 ευρώ και 10% για δαπάνες από 3.001 μέχρι 6.000 ευρώ, για την ενεργειακή αναβάθμιση των ακινήτων που εντάσσονται σε έργα του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» και σε παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των ακινήτων μετά από ενεργειακή επιθεώρηση («Εξοικονομώ κατ' οίκον» κλπ), οι οποίες καταλαμβάνουν πολύ περισσότερο τα ακίνητα του κέντρου, λόγω παλαιότητάς τους».
Πηγή: http://www.eklogika.gr/