14 Μαΐ 2011

ΕΛΤΑ Ταχυμεταφορές: Επιστροφή στην κερδοφορία το 2010

Στην κερδοφορία επανήλθε το 2010 η ΕΛΤΑ Ταχυμεταφορές, μετά από δυο συνεχόμενα έτη ζημιογόνων αποτελεσμάτων...

Σύμφωνα με το δημοσιευμένο ισολογισμό της εταιρείας, τα αποτελέσματα μετά τους φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη 189,3 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 1,18 εκατ. ευρώ το 2009. Αντίθετα, οι πωλήσεις κατά το ίδιο διάστημα υποχώρησαν κατά 8,5%, στα 26,7 εκατ. ευρώ έναντι 29,2 εκατ. ευρώ. Όπως προκύπτει από το δημοσιευμένο ισολογισμό, η παραπάνω εικόνα οφείλεται κυρίως στη μείωση του μισθολογικού κόστους καθώς και του αριθμού του απασχολούμενου προσωπικού.

Ειδικότερα, η εταιρεία περιόρισε κατά 267 άτομα το προσωπικό της καθώς στις 31 Δεκεμβρίου 2010 απασχολούσε 410 άτομα έναντι 677 ατόμων στις 31 Δεκεμβρίου 2009. Την ίδια ώρα, οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης έφθασαν στις 332 χιλ. ευρώ έναντι 503 χιλ. ευρώ το 2009. Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως οι απαιτήσεις από πελάτες στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ανέρχονταν σε 20,6 εκατ. ευρώ ενώ οι υποχρεώσεις της ξεπερνούσαν τα 17 εκατ. ευρώ.
Πηγή: http://www.imerisia.gr/