10 Ιουν 2009

Οι ημερομηνίες της αύξησης μ.κ. στο Τ.Τ.

Μεταξύ 19 Ιουνίου και 3 Ιουλίου διαρκεί η περίοδος άσκησης του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

Το δικαίωμα προτίμησης αποκόπτεται στις 15 Ιουνίου ενώ η διαπραγμάτευση του δικαιώματος θα γίνεται στο διάστημα 19 με 29 Ιουνίου.

Η τράπεζα πραγματοποιεί αύξηση ύψους έως του ποσού των 526.262.033,40 ευρώ με την έκδοση έως 142.232.982 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,70 ευρώ και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία μία νέα κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή για κάθε μία παλαιά.