10 Ιουν 2009

10 Ιουνίου 323 π.χ.

10 Ιουνίου το 323 π.X. πεθαίνει ο Μέγας Αλέξανδρος, ο βασιλιάς των Μακεδόνων και μέγας στρατηλάτης.