5 Φεβ 2009

Μπόνους τμηματαρχών 2007

Διαβάζουμε στις εφημερίδες πως ο ΕΛΤΑ θα κλείσει το 2008 με κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων άνω των 15 εκατομμυρίων €.
Δεν θα σχολιάσουμε όσα κάποιοι έντεχνα διοχετεύουν στις εφημερίδες, θα περιμένουμε την επίσημη δημοσίευση του ισολογισμού του ΕΛΤΑ για να δούμε τα αποτελέσματα χρήσης, αφού αφαιρεθούν φόροι, τόκοι και αποσβέσεις.
Γιατί από ότι φαίνεται εδώ συμβαίνουν ακαταλαβίστικα πράγματα. Είχαμε στην διάρκεια όλης της χρονιάς τη διοίκηση να ισχυρίζεται πως τα έσοδα δεν πάνε καλά και ο ΕΛΤΑ βρίσκεται στο κόκκινο και ξαφνικά τα αποτελέσματα είναι καλύτερα και από το 2007. Περίεργα πράγματα! Θα δούμε.

Εκείνο που θέλουμε να σχολιάσουμε είναι τα μπόνους που δικαιούνται και δεν έχουν λάβει οι συνάδελφοι τμηματάρχες για το έτος 2007.
Ο διευθύνων σύμβουλος, οι γενικοί διευθυντές, οι αναρίθμητοι σύμβουλοι, οι διευθυντές κ.λ.π. τα πήραν;;;;
Απ’ ότι γνωρίζουμε ναι!!
Στους τμηματάρχες γιατί δεν τα δίνουν;;;;;
Ενώ λοιπόν τους έχουν απλήρωτους για το 2007, τους ζητούν να υπογράψουν σύμφωνα στόχων για το 2008.
Αν αυτό δεν λέγεται θράσος τότε πως λέγεται;
Βέβαια εμείς γνωρίζουμε πως άλλα προβλέπουν οι συλλογικές συμβάσεις.
Ότι δηλαδή το σύμφωνο στόχων μιας θέσης ευθύνης υπογράφεται στην αρχή του έτους, δεν αφήνουμε να περάσει όλος ο χρόνος να μπει ο επόμενος και τότε να ζητήσουμε δεσμεύσεις από το προσωπικό να πετύχει στόχους που αναφέρονται στο προηγούμενο έτος.
Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, ουσιαστικά ακυρώνουν την φιλοσοφία όλης της διαδικασίας των κινήτρων προς το προσωπικό.
Αλλά εδώ έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα αυτό μας πειράζει;;
Εκείνο βέβαια που μας προβληματίζει περισσότερο είναι η στάση της ΠΟΣΤ, που θεσμικά έχει τον ρόλο του θεματοφύλακα, όμως ούτε φωνή ούτε ακρόαση!
Και τελικά, αν επιτυχάνονται οι στόχοι και κάποιοι παίρνουν ή θα πάρουν μπόνουυς από το διοικητικό προσωπικό, για τους απλούς εργαζόμενους τί γίνεται.
Δεν συμβάλουν αυτοί στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης;
Δεν δικαιούνται αυτοί μπόνους για την προσπάθεια τους;