14 Ιαν 2009

Επιτόκια Στεγαστικών Δανείων Τ.Τ.

Τι θα γίνει τελικά με τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων που χορήγησε το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο στους συναδέλφους μας;
Που θα φτάσουν τελικά;
Γιατί έχουμε διάκριση ανάμεσα στα επιτόκια των παλαιών δανείων και των νέων;
Που είναι τελικά η ειδική μεταχείρηση των συναδέλφων ταχυδρομικών που τόσα χρόνια στηρίζουν το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο με την δουλειά τους;
Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο έχει όλα κι όλα 150 υποκαταστήματα πανελλαδικά, και μεγάλο μέρος των συναλλαγών του γίνεται από τα καταστήματα του ΕΛΤΑ από συναδέλφους Ταχυδρομικούς.
Γιατί λοιπόν το Τ.Τ. μας αντιμετωπίζει όπως όλους τους δανειολήπτες του;
Τι κάνει η διοίκηση του ΕΛΤΑ για τους εργαζόμενους της;
Και τελικά τι κάνει η διοίκηση της ΠΟΣΤ για τα μέλη της;
Υποθέτουμε πως έχουν σοβαρότερα θέματα να ασχοληθούν!!!!!!!!!!!