5 Φεβ 2023

Επιστολή Π.Ο.Σ.Τ. στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΛΤΑ για την προετοιμασία και την λήψη μέτρων για την κακοκαιρία

Επιστολή Π.Ο.Σ.Τ. στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΛΤΑ για την προετοιμασία και την λήψη μέτρων για την κακοκαιρία...
Πηγή: https://www.postnet.gr