5 Οκτ 2022

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Εκμετάλλευση των «ενοικιαζόμενων εργολαβικών» εργαζομένων στα ΕΛΤΑ

Ερώτηση κατέθεσαν 39 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία με πρωτοβουλία του βουλευτή Δυτικής Αττικής, Γιώργου Τσίπρα,  προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: "Εκμετάλλευση των «ενοικιαζόμενων εργολαβικών» εργαζομένων στα ΕΛΤΑ"....


Οι βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης επισημαίνουν:

-          Τα ΕΛΤΑ έχουν θέσει σε καθεστώς ομηρίας τους «ενοικιαζόμενους» εργαζόμενους με συμβάσεις μήνα, παρότι απασχολούνται στην εταιρεία για πολλά χρόνια υπερβαίνοντας ακόμα και τα 10 χρόνια.

-          Η ίδια κατάσταση επικρατεί στην ΕΛΤΑ Courier

-          στο «ενοικιαζόμενο» προσωπικό των ΕΛΤΑ και ΕΛΤΑ courier έχουμε συνεχή επέκταση της χρονικής διάρκειας απασχόλησης, υποκρύπτεται κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης, χωρίς όμως να εξασφαλίζεται και στον εργαζόμενο «μόνιμη» απασχόληση.

-          Στο συγκεκριμένο προσωπικό δεν αναγνωρίζεται προϋπηρεσία, πτυχία, δεν χορηγούνται κανονικές πλήρεις άδειες και άδειες ασθενείας, δεν χορηγούνται τριετίες, δεν πληρώνονται καταχρηστικά σε ορισμένες περιπτώσεις υπερωρίες και δεν καταβάλλεται αποζημίωση απόλυσης.

-          Η κατάσταση αυτή στον όμιλο ΕΛΤΑ συνιστά ουσιαστική παραβίαση του πνεύματος και του γράμματος της ευρωπαϊκής οδηγίας 2008/104/Ε.Κ./19.11.2008, όπως έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο.

-          Το καθεστώς ομηρίας των ενοικιαζόμενων εργολαβικών εργαζομένων στον όμιλο ΕΛΤΑ αποτελεί μέσο εκφοβισμού, εντατικοποίησης της εργασίας και πελατειακής σχέσης
-          Την ίδια στιγμή όπως πρόσφατα αποκάλυψαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με ερώτηση τους στη Βουλή, λειτουργεί μηχανισμός προσλήψεων υψηλόμισθων συμβούλων (2.500 ευρώ μηνιαία) κατά παράβαση του ν. 4758/2020, που έφερε η κυβέρνηση σας.

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

1)      Προτίθεστε να παρέμβετε ως εποπτεύων Υπουργός ώστε να γίνει σεβαστή η ουσιαστική εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας στον Όμιλο εταιρειών ΕΛΤΑ, με την μετατροπή των επί έτη μηνιαίων συμβάσεων «ενοικιαζόμενων εργολαβικών» εργαζομένων, οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, σε συμβάσεις αορίστου χρόνου στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ;

2)      Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις έργου στερούνται το επίδομα τριετίας, λαμβάνουν λιγότερες μέρες κανονικής άδειας και εργάζονται υπερωρίες χωρίς αυτές να τους καταβάλλονται προτίθεσθε να παρέμβετε άμεσα στη διοίκηση του Ομίλου ΕΛΤΑ, ώστε να σταματήσει η φαλκίδευση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων ως «ενοικιαζόμενοι-εργολαβικοί» ή με εικονικές συμβάσεις έργου και να αποκατασταθούν οι αμοιβές τους;

Αναλυτικά:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Θέμα: "Εκμετάλλευση των «ενοικιαζόμενων εργολαβικών» εργαζομένων στα ΕΛΤΑ"


Τα ΕΛΤΑ έχουν θέσει σε καθεστώς ομηρίας τους «ενοικιαζόμενους» εργαζόμενους με συμβάσεις μήνα, παρότι απασχολούνται στην εταιρεία για πολλά χρόνια υπερβαίνοντας ακόμα και τα 10 χρόνια.

Η ίδια κατάσταση επικρατεί στην ΕΛΤΑ Courier όπου ο αριθμός του προσωπικού με συμβάσεις αορίστου χρόνου εργασίας, μέσω της μητρικής εταιρείας πανελλαδικά, είναι μόλις 154 για τα έτη 2020 και 2019, ενώ ο μέσος όρος συμβάσεων έργου είναι 741 και 698 αντίστοιχα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/104/EK για την ισότητα μεταξύ των ενοικιαζόμενων και των κανονικών εργαζομένων. Επισημαίνεται ότι η ισότητα αυτή παραβιάζεται έμμεσα μέσω άλλων μορφών απασχόλησης, όπως πραγματικές ή «εικονικές» εργολαβίες. Με τον Ν.4052/2012 προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 2008/104/Ε.Κ./19.11.2008 και ρυθμίστηκαν οι όροι εργασίας των προσωρινά απασχολουμένων μέσω των ΕΠΑ (Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης).
Καθώς στο «ενοικιαζόμενο» προσωπικό των ΕΛΤΑ και ΕΛΤΑ courier έχουμε συνεχή επέκταση της χρονικής διάρκειας απασχόλησης, υποκρύπτεται κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης, χωρίς όμως να εξασφαλίζεται και στον εργαζόμενο «μόνιμη» απασχόληση.
Η παραχώρηση μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη – ενοικίαση επιτρέπεται μόνο για συγκεκριμένο λόγο που δικαιολογείται από έκτακτες, πρόσκαιρες ή εποχικές ανάγκες και δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από 36 μήνες (τρία χρόνια) και ουσιαστικά αναιρείται ο πρόσκαιρος χαρακτήρας της.
Η διαχείριση των «ενοικιαζόμενων εργολαβικών» υπαλλήλων στον όμιλο ΕΛΤΑ παραπέμπει σε καθεστώς μεσαίωνα με τις μηνιαίες ανανεώσεις συμβάσεων εργασίας ή έργου, καθώς καλύπτονται πάγιες και διαρκείς εργασιακές ανάγκες. Στο συγκεκριμένο προσωπικό δεν αναγνωρίζεται προϋπηρεσία, πτυχία, δεν χορηγούνται κανονικές πλήρεις άδειες και άδειες ασθενείας, δεν χορηγούνται τριετίες, δεν πληρώνονται καταχρηστικά σε ορισμένες περιπτώσεις υπερωρίες και δεν καταβάλλεται αποζημίωση απόλυσης. Η κατάσταση αυτή στον όμιλο ΕΛΤΑ συνιστά ουσιαστική παραβίαση του πνεύματος και του γράμματος της ευρωπαϊκής οδηγίας 2008/104/Ε.Κ./19.11.2008, όπως έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο.
Το καθεστώς ομηρίας των ενοικιαζόμενων εργολαβικών εργαζομένων στον όμιλο ΕΛΤΑ αποτελεί μέσο εκφοβισμού, εντατικοποίησης της εργασίας και πελατειακής σχέσης απαιτεί την θέσπιση αυστηρού θεσμικού πλαισίου για τις εργολαβίες με στόχο την κατάργηση της εικονικής εργολαβίας.

Την ίδια στιγμή όπως πρόσφατα αποκάλυψαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με ερώτηση τους στη Βουλή, λειτουργεί μηχανισμός προσλήψεων υψηλόμισθων συμβούλων (2.500 ευρώ μηνιαία) κατά παράβαση του ν. 4758/2020, που έφερε η κυβέρνηση σας.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1) Προτίθεται να παρέμβει ως εποπτεύων Υπουργός ώστε να γίνει σεβαστή η ουσιαστική εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας στον Όμιλο εταιρειών ΕΛΤΑ, με την μετατροπή των επί έτη μηνιαίων συμβάσεων «ενοικιαζόμενων εργολαβικών» εργαζομένων, οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, σε συμβάσεις αορίστου χρόνου στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ;

2) Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις έργου στερούνται το επίδομα τριετίας, λαμβάνουν λιγότερες μέρες κανονικής άδειας και εργάζονται υπερωρίες χωρίς αυτές να τους καταβάλλονται. Προτίθεται να παρέμβει άμεσα στη διοίκηση του Ομίλου ΕΛΤΑ, ώστε να σταματήσει η φαλκίδευση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων ως «ενοικιαζόμενοι-εργολαβικοί» ή με εικονικές συμβάσεις έργου και να αποκατασταθούν οι αμοιβές τους;


Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Τσίπρας Γιώργος

Αβραμάκης Ελευθέριος
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)
Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Γιαννούλης Χρήστος
Δρίτσας Θεόδωρος
Ηγουμενίδης Νίκος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Καλαματιανός Διονύσιος – Χαράλαμπος
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Κάτσης Μάριος
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Λάππας Σπυρίδων
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μπουρνούς Γιάννης
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Νοτοπούλου Κατερίνα
Ξανθόπουλος Θεόφιλος
Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)
Παπαηλιού Γιώργος
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Γιάννης
Σαρακιώτης Γιάννης
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Συρμαλένιος Νίκος
Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νίκος
Χαρίτου Δημήτριος (Τάκης)
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γεώργιος

Πηγή: https://www.syriza.gr