19 Μαΐ 2022

Ερώτηση 43 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. για προσλήψεις υψηλόμισθων golden boys στα ΕΛΤΑ κατά παράβαση της νομοθεσίας

Ερώτηση κατέθεσαν 43 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Ψηφιακής Διακυβέρνησης Μάριου Κάτση, σχετικά με προσλήψεις υψηλόμισθων golden boys στα ΕΛΤΑ που γίνονται κατά παράβαση της νομοθεσίας....

Συγκεκριμένα, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. αναφέρουν ότι, την ώρα που ο ιστορικός Οργανισμός των ΕΛΤΑ απαξιώνεται καθημερινά από τη νεοφιλελεύθερη πολιτική λεηλασίας της δημόσιας περιουσίας της κυβέρνησης ΝΔ (κλείσιμο καταστημάτων, μεγάλης κλίμακας αποψίλωση από κρίσιμο προσωπικό, αδυναμία εξυπηρέτησης των πολιτών, κατάρρευση από κυβερνοεπίθεση, διασπάθιση πακτωλού χρημάτων σε αμφιβόλου σκοπιμότητας εργολαβίες και με απευθείας αναθέσεις), η διορισμένη Διοίκηση έχει στήσει έναν μηχανισμό προσλήψεων υψηλόμισθων συμβούλων, κατά παράβαση του ν. 4758/2020 που η ίδια η κυβέρνηση ψήφισε.

Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται μέσω «πονηρών» τροποποιήσεων του υπηρεσιακού οργανισμού των ΕΛΤΑ, ώστε να ακολουθούνται πλήρως αδιαφανείς διαδικασίες που δεν προβλέπονται από τον ν.4758/2020, ο οποίος είναι ούτως ή άλλως προβληματικός, καθώς ορίζει ειδικές διαδικασίες προσλήψεων που παρακάμπτουν το ΑΣΕΠ.

Ταυτόχρονα, οι αμοιβές των golden boys αποφασίζονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο μέσω ειδικών μισθολογίων και, σύμφωνα με πληροφορίες, φθάνουν τα 2.500 ευρώ μηνιαία, όταν αντίστοιχοι μισθοί τακτικού προσωπικού (όσου απέμεινε μετά το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου), ύστερα από αλλεπάλληλες περικοπές μισθών, μόλις και μετά βίας φθάνουν τα 1.000 ευρώ, αν ο εργαζόμενος δεν έχει πρόσθετα επιδόματα, οικογενειακά ή θέσης.

Εξ άλλου, οι τοποθετήσεις των προσλαμβανόμενων σε θέσεις που προβλέπονται μόνο για το τακτικό προσωπικό με τη διαδικασία της στελέχωσης, παραβιάζουν τον Εσωτερικό Κανονισμό και την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση των ΕΛΤΑ, γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο να επιβληθούν πρόστιμα για παραβίαση της νομοθεσίας.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. καλούν τον Υπουργό να πάρει θέση για το κατά πόσο είναι νόμιμες οι προσλήψεις των golden boys «Συμβούλων / Ειδικών Συνεργατών» που πραγματοποιούνται κατά παρέκκλιση του ν.4758/2020 της κυβέρνησης ΝΔ, παρόλο που αυτός ορίζει ότι παύει να ισχύει και να εφαρμόζεται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη περί προσλήψεων προσωπικού, και τον ρωτούν αν προτίθεται να ακυρώσει τις προσλήψεις και οι υπεύθυνοι της Διοίκησης να ελεγχθούν με καταλογισμό κυρώσεων για τις παράνομες αποφάσεις τους.

Ζητούν, ακόμα, να μάθουν πόσοι Σύμβουλοι – golden boys έχουν προσληφθεί από την έναρξη ισχύος του ν.4758/2020, τι προϋπηρεσία και εμπειρία είχε ο καθένας σχετική με τις θέσεις που καταλαμβάνουν, αν έχει ελεγχθεί η γνησιότητα των πτυχίων τους, καθώς και ποιο ακριβώς είναι το ύψος των μισθών και λοιπών παροχών που έχει αποφασίσει ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ να λαμβάνει ο καθένας τους, ζητώντας να γίνει σύγκριση με τους μισθούς των τακτικών υπαλλήλων με τα ίδια χρόνια προϋπηρεσίας και τα ίδια τυπικά προσόντα.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΘΕΜΑ: «Όργιο προσλήψεων Συμβούλων/Ειδικών Συνεργατών στα ΕΛΤΑ κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας»

Την ώρα που ο ιστορικός Οργανισμός των ΕΛΤΑ απαξιώνεται καθημερινά από τη νεοφιλελεύθερη πολιτική λεηλασίας της δημόσιας περιουσίας της κυβέρνησης ΝΔ (κλείσιμο καταστημάτων, μεγάλης κλίμακας αποψίλωση από κρίσιμο προσωπικό, αδυναμία εξυπηρέτησης των πολιτών, κατάρρευση από κυβερνοεπίθεση, διασπάθιση πακτωλού χρημάτων σε αμφιβόλου σκοπιμότητας εργολαβίες και με απευθείας αναθέσεις), η διορισμένη διοίκηση έχει στήσει έναν μηχανισμό προσλήψεων υψηλόμισθων golden boys, κατά παράβαση της νομοθεσίας που η ίδια η κυβέρνηση ψήφισε.
Συγκεκριμένα, εδώ και δυόμιση σχεδόν χρόνια, από τις 4/12/2020, έχουν τεθεί σε ισχύ οι διατάξεις του ν.4758/2020 που αφορούν το πλαίσιο προσλήψεων και επιλογής στελεχών στα ΕΛΤΑ. Πρόκειται για ρυθμίσεις που η ίδια η κυβέρνηση παρουσίασε ως «εξυγίανση» στον Οργανισμό. Σύμφωνα με τις διατάξεις, δίνεται δυνατότητα πρόσληψης για τις εξής 3 κατηγορίες:

α) πρόσληψη πάσης φύσεως προσωπικού με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου στο πλαίσιο της πολιτικής προσλήψεων που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση Μετόχων μετά από εισήγηση της Επιτροπής Προσλήψεων και Αμοιβών, ύστερα από δημόσια προκήρυξη, η οποία εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκδίδεται από τα αρμόδια όργανα της εταιρείας μετά από έλεγχο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). (άρ.41, παρ.1)

β) πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη πρόσκαιρων, παροδικών ή εποχικών αναγκών, με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. (άρ.42, παρ.2)

γ) πλήρωση οργανικών θέσεων Γενικών Διευθυντών, καθώς και το 20% του συνόλου των προβλεπόμενων θέσεων Διευθυντών, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, κατόπιν δημόσιας προκήρυξης με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, με τη διαδικασία πρόσληψης να εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση της Επιτροπής Προσλήψεων και Αμοιβών. (άρ.42, παρ.1)

Η αναφερόμενη ως «Επιτροπή Προσλήψεων και Αμοιβών» είναι ένα όργανο, η σύσταση του οποίου προβλέπεται στο άρ.43 και αποτελείται από 3 μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της εταιρείας, ενώ συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.). Μεταξύ των καθηκόντων της Επιτροπής είναι η εισήγηση προς το Δ.Σ. για την έκδοση απόφασης προς έγκριση από τη Γ.Σ. για τον καθορισμό της πολιτικής προσλήψεων και αμοιβών σχετικά με τις ως άνω κατηγορίες (α) και (γ).
Ωστόσο, πριν η Γ.Σ. εγκρίνει την πολιτική προσλήψεων και αμοιβών σύμφωνα με το άρ.43, κάτι που έως και σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί, η διοίκηση στις 3/6/2021 είχε τροποποιήσει τον υπηρεσιακό οργανισμό (ΑΔΑ: Ω1ΧΧΟΡΡ2-ΒΛ7) προκαταβάλλοντας ότι υπάρχει «ανάγκη άμεσης κάλυψης κενών οργανικών θέσεων από τις αδιαβάθμητες θέσεις Συμβούλων / Ειδικών Συνεργατών και μέχρι να ολοκληρωθούν τα οριζόμενα σύμφωνα με το ν.4758/20 περί προσλήψεων προσωπικού, με διαδικασία η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
α) ανάθεση σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών στον τομέα της αναζήτησης και αξιολόγησης στελεχών (head hunters), έργου αξιολόγησης στελεχών για τις ανωτέρω θέσεις Συμβούλων/Ειδικών Συνεργατών,
β) παραδοτέο έργου – εμπιστευτική αναφορά και πίνακας των επικρατέστερων υποψηφίων (shortlisted candidates),
γ) επιλογή από τη Διοίκηση του καταλληλότερου υποψηφίου,
δ) έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο.»
Εν συνεχεία, στις 14/10/2021, η διοίκηση τροποποίησε εκ νέου τον υπηρεσιακό οργανισμό (ΑΔΑ: 6ΩΤΠΟΡΡ2-Τ06), αποφασίζοντας μεταξύ άλλων ότι:
«- Η πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη των κενών θέσεων γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τον ΕΛΤΑ.
- Από το σύνολο των 4.621 θέσεων, καθορίζονται ως αδιαβάθμητες θέσεις οι εκατόν δεκαέξι (116) ως εξής:
- 12 Δικηγόροι με έμμισθη εντολή (συμπεριλαμβανομένου και του Νομικού Συμβούλου ΕΛΤΑ)
- 100 Σύμβουλοι / Ειδικοί Συνεργάτες
- 2 Γιατροί
- 2 Δημοσιογράφοι.
- Οι προσλήψεις προσωπικού για τις ανωτέρω θέσεις γίνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.
- Οι Σύμβουλοι / Ειδικοί Συνεργάτες δύναται να καταλαμβάνουν και οργανικές θέσεις μέχρι την πλήρωσή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4758/2020 (ΦΕΚ Α/242/04-12-2020)».
Οι παραπάνω τροποποιήσεις, ουσιαστικά δίνουν τη δυνατότητα στη διοίκηση να καλύψει τις θέσεις των golden boys «Συμβούλων / Ειδικών Συνεργατών» (που, μάλιστα, η ίδια είχε φροντίσει σε προγενέστερη τροποποίηση να αυξήσει από 30 σε 100), εκτός του νομικού πλαισίου του ν.4758/2020 που η ίδια η κυβέρνηση ψήφισε. Συγκεκριμένα, επειδή οι διαδικασίες του ν.4758/2020 δεν έχουν ολοκληρωθεί, ώστε όλες οι θέσεις να καλύπτονται σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις του, η διοίκηση «νομιμοποιεί» αυθαίρετα την παρέκκλιση από τον νόμο, επικαλούμενη τις «εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις» (που σήμερα και πριν τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο ν.4758/2020, επιτρέπουν την πρόσληψη και τοποθέτηση «Συμβούλων / Ειδικών Συνεργατών», χωρίς προκήρυξη, μόνο με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου) για τις προσλήψεις στις «αδιαβάθμητες θέσεις». Έτσι, παρακάμπτεται το «πρόβλημα» που δημιουργεί στη Διοίκηση ο ν.4758/2020, καθώς καμία από τις προβλεπόμενες από τον νόμο κατηγορίες προσωπικού δεν περιλαμβάνει «Σύμβουλους / Ειδικούς Συνεργάτες». Δεν αποτελούν έκτακτο προσωπικό για την κάλυψη πρόσκαιρων, παροδικών ή εποχικών αναγκών, επειδή η τροποποίηση ορίζει ότι δύναται να καλύπτουν οργανικές θέσεις, δηλαδή πάγιες ανάγκες. Δεν αποτελούν προσωπικό με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, δεν καλύπτουν θέσεις Γενικών Διευθυντών ή Διευθυντών, ούτε αποτελούν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, καθότι οι συμβάσεις τους έχουν διάρκεια μέχρι 3 έτη που υπερβαίνουν τους 8 μήνες που ορίζεται για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Η Διοίκηση βιάζεται, μάλιστα, να καλύψει κενές οργανικές θέσεις που, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση, δύναται να καταλαμβάνουν οι «Σύμβουλοι / Ειδικοί Συνεργάτες», ώστε να έχουν ήδη καλυφθεί με αδιαφανείς διαδικασίες όταν θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο ν.4758/2020.
Όλα τα παραπάνω αποφασίστηκαν από τη Διοίκηση παρά το γεγονός ότι ο ισχύων ν.4758/2020 στο άρ.42, παρ.3 ορίζει ότι παύει να ισχύει και να εφαρμόζεται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη περί προσλήψεων προσωπικού, κατά το μέρος που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από τις διατάξεις του.
Επιπλέον των παραπάνω, η πρακτική αυτή της Διοίκησης ενέχει κινδύνους για τα ΕΛΤΑ, διότι οι «Σύμβουλοι / Ειδικοί Συνεργάτες» τοποθετούνται σε θέσεις που προβλέπονται μόνο για το τακτικό προσωπικό με τη διαδικασία της στελέχωσης (άρθρο 8 του Εσωτερικού Κανονισμού και Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 5/8/2021). Συνεπώς, λόγω της παραβίασης του Εσωτερικού Κανονισμού και της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης, η Επιχείρηση κινδυνεύει να της επιβληθούν πρόστιμα για παραβίαση της νομοθεσίας.
Πέραν του γεγονότος ότι οι προσλήψεις των golden boys «Συμβούλων / Ειδικών Συνεργατών» γίνονται με διαδικασίες που  παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία, με κλειστές διαδικασίες και χωρίς διαφάνεια, οι αμοιβές τους αποφασίζονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο μέσω ειδικών μισθολογίων και, σύμφωνα με πληροφορίες, φθάνουν τα 2.500 ευρώ μηνιαία, όταν αντίστοιχοι μισθοί τακτικού προσωπικού (όσου απέμεινε μετά το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου), ύστερα από αλλεπάλληλες περικοπές μισθών, μόλις και μετά βίας φθάνουν σήμερα τα 1.000 ευρώ, αν ο εργαζόμενος δεν έχει πρόσθετα επιδόματα, οικογενειακά ή θέσης.

Επειδή η κυβέρνηση αφήνει ανενόχλητη τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ να παρακάμπτει την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4758/2020 που η ίδια ψήφισε και διαφήμιζε ως «εξυγίανση» της Επιχείρησης, προκειμένου να βολευτούν υψηλόμισθα golden boys καταλαμβάνοντας «αδιαβάθμητες» και οργανικές θέσεις, σε βάρος του ικανού τακτικού προσωπικού.

Επειδή η Διοίκηση, με την ανοχή της κυβέρνησης, αρνείται εδώ και ενάμιση χρόνο να εφαρμόσει τον νόμο που η ίδια ψήφισε, ο οποίος είναι ούτως ή άλλως προβληματικός, καθώς ορίζει ειδικές διαδικασίες προσλήψεων που παρακάμπτουν το ΑΣΕΠ.

Επειδή ταυτόχρονα με τη σπατάλη χρημάτων της δημόσιας Επιχείρησης για το βόλεμα των golden boys, η Διοίκηση και η κυβέρνηση με την πολιτική τους απαξιώνουν και συρρικνώνουν καθημερινά τα ΕΛΤΑ, προκαλώντας μεγάλα προβλήματα στη λειτουργία τους και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Είναι νόμιμες οι προσλήψεις των golden boys «Συμβούλων / Ειδικών Συνεργατών» που πραγματοποιούνται κατά παρέκκλιση του ν.4758/2020 της κυβέρνησης ΝΔ, παρόλο που στην παρ.3 του άρ.42 ορίζει ότι παύει να ισχύει και να εφαρμόζεται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη περί προσλήψεων προσωπικού, κατά το μέρος που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από τις διατάξεις του; Αν οι προσλήψεις είναι παράνομες, προτίθεται να τις ακυρώσει και οι υπεύθυνοι της Διοίκησης να ελεγχθούν με καταλογισμό κυρώσεων για τις παράνομες αποφάσεις τους;

2. Πόσοι «Σύμβουλοι / Ειδικοί Συνεργάτες» έχουν προσληφθεί από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4758/2020 (4/12/2020); Σε ποιες ημερομηνίες πραγματοποιήθηκαν οι προσλήψεις, πόσα χρόνια προϋπηρεσίας και τι εμπειρία είχε ο καθένας σχετική με τις θέσεις που καταλαμβάνουν; Έχει ελεγχθεί η γνησιότητα των πτυχίων τους πριν την πρόσληψή τους;

3. Τι μισθούς και λοιπές παροχές έχει αποφασίσει ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ να λαμβάνει ο καθένας «Σύμβουλος / Ειδικός Συνεργάτης»; Ποιος είναι ο μισθός των τακτικών υπαλλήλων με τα ίδια χρόνια προϋπηρεσίας και τα ίδια τυπικά προσόντα;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Κάτσης Μάριος
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αραχωβίτης Σταύρος
Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος
Βαγενά-Κηλαηδόνη Άννα
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Γιαννούλης Χρήστος
Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)
Δρίτσας Θεόδωρος
Ελευθεριάδου Σουλτάνα
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Κόκκαλης Βασίλειος
Λάππας Σπυρίδωνας
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μιχαηλίδης Ανδρέας
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μπουρνούς Ιωάννης
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Νοτοπούλου Αικατερίνη (Κατερίνα)
Ξενογιαννακοπούλου Μαρία - Ελίζα (Μαριλίζα)
Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)
Παπαηλιού Γεώργιος
Παπανάτσιου Αικατερίνη
Παππάς Νικόλαος
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Ιωάννης
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Σπίρτζης Χρήστος
Συρμαλένιος Νικόλαος
Τζάκρη Θεοδώρα
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος (Αλέκος)
Τσίπρας Γεώργιος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νικόλαος
Φωτίου Θεανώ
Ψυχογιός Γεώργιος

Πηγή: https://www.syriza.gr