20 Μαρ 2022

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΑΚ - ΕΛ.ΤΑ

Κύριοι της Διοίκησης,

Για μία ακόμη φορά επιδεικνύετε νωθρά αντανακλαστικά σε ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα των συναδέλφων. Καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες παραπόνων, σε θέματα που απασχολούν τους ...

εργαζόμενους και δε δίδονται λύσεις άμεσα, ιδιαίτερα αν είναι να βάλετε το χέρι στην τσέπη.

Το τελευταίο τρίμηνο, οι τιμές στα καύσιμα έχουν εκτοξευθεί στα ύψη, γεγονός που επηρεάζει οικονομικά σε μεγάλο βαθμό, αρκετούς συναδέλφους που αποζημιώνονται χιλιομετρικά, επειδή είτε κάνουν χρήση των ιδιόκτητων μέσων τους, είτε αποζημιώνονται για μετακινήσεις-αποσπάσεις που πραγματοποιούν για υπηρεσιακούς λόγους. Η τελευταία αναπροσαρμογή στην τιμή της χιλιομετρικής αποζημίωσης έγινε στις αρχές Δεκεμβρίου, με καθυστέρηση αρκετών μηνών, με αποτέλεσμα πολλοί από τους εργαζόμενους να φτάσουν στα όριά τους. Οι εργαζόμενοι έργου που εκτελούν αγροτικά δρομολόγια, καλούνται να πληρώσουν τα καύσιμα, το ποσό των οποίων σε κάποιες περιπτώσεις είναι διπλάσιο του μισθού που εισπράττουν. Το εκρηκτικό μείγμα της ακρίβειας σε όλους τους τομείς, δεν αφήνει κανένα περιθώριο πλέον στους εργαζόμενους να χρηματοδοτούν τη λειτουργία του οργανισμού.

Επιδείξατε περίσσεια εγρήγορση στις περικοπές μισθών, αργιών και άλλων παροχών των εργαζομένων, ενώ πρωταρχικός σας στόχος έπρεπε να είναι η βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, τις οποίες δυστυχώς με τις ενέργειές σας έχετε υποβαθμίσει.

Για τους λόγους αυτούς, σας καλούμε άμεσα να προχωρήσετε σε αναπροσαρμογή της χιλιομετρικής αποζημίωσης με αναδρομική ισχύ και να υπάρξει μέριμνα να δίνονται προκαταβολικά χρήματα, για να καλύπτονται οι ανάγκες.

Σε διαφορετική περίπτωση, με δική σας υπαιτιότητα, θα αναγκάσετε τους εργαζομένους να αποσύρουν τα ιδιόκτητα αυτοκίνητά τους από την παροχή χρήσης στον οργανισμό, αφού τα έξοδα που τους καταβάλλετε υπολείπονται κατά αρκετά ευρώ σε σχέση με αυτά που ξοδεύουν εβδομαδιαίως.