1 Αυγ 2021

Αντιμετώπιση θερμικής καταπόνησης λόγω υψηλών θερμοκρασιών

Συναδέλφισες /οι

Σε καμίνι μετατρέπεται  ολόκληρη η χώρα, λόγω της ανόδου του υδραργύρου, μιας πρωτόγνωρης  κατάστασης που όπως προβλέπουν οι ειδικοί θα έχει και διάρκεια αρκετών ημερών .

Η ΠΑΚ - ΕΛΤΑ θέλοντας να ...

ενημερώσει όλους τους Συναδέλφους για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης λόγω υψηλών θερμοκρασιών, προκειμένου να διασφαλισθεί η τήρηση των μέτρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, μετά και την έκδοση της νέας εγκύκλιου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καλούμε τους προϊστάμενους όλων των γραφείων, μονάδων διαλογής, κομβικών κέντρων, διαμετακομιστικούς σταθμούς όλης της χώρας  να προβούν τόσο στη λήψη των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όσο και σε μείωση απασχόλησης ή/και παύση εργασιών κατά τις ώρες θερμοκρασιακής αιχμής (12.00 – 16.00), όπου αυτό κριθεί, κατά περίπτωση, απαραίτητο.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλα τα παραπάνω μέτρα προστασίας των εργαζομένων θα τηρηθούν από την πλευρά της διοίκησης.