28 Νοε 2018

Ανακοίνωση Κίνημα Ανατροπής Ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ

Κ Ι Ν Η Μ Α  Α Ν Α Τ Ρ Ο Π Η Σ
Τ Α Χ Υ Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν  Ε Λ Τ Α
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018
Συνάδελφοι , Συναδέλφισσες
Επανερχόμαστε για μια ακόμη φορά με ανακοίνωση σαν παράταξη, για να αναδείξουμε τα προβλήματα της εταιρείας, την αδιέξοδη και χωρίς στρατηγική
πολιτική της διοίκησης και να εκφράσουμε την αγωνιά του συνόλου των εργαζομένων για το μέλλον και την δουλειά τους.
Οι μεγάλες κουβέντες της διοίκηση και οι χωρίς ...
σχεδιασμό και προοπτική κινήσεις
της, εντείνουν την αβεβαιότητα και την απαισιοδοξία των εργαζομένων.
Παράλληλα η αλαζονεία και ο αυταρχισμός είναι πρωτόγνωρα στοιχεία στην
εταιρεία.
Η τακτική του διαιρεί και βασίλευε καλά κρατεί.
Το διευθυντικό δικαίωμα εφαρμόζεται και μάλιστα από μαθητευόμενους γιάπηδες.
Η μη προκήρυξη των θέσεων ευθύνης είναι κατάφορη παραβίαση του κανονισμού
εργασίας.
Η τοποθέτηση των αρεστών στη διοίκηση σε θέσεις ευθύνης με ελάχιστα τυπικά
προσόντα , είναι έξω από κάθε ηθική και νόμιμη διαδικασία.
Η άρνηση να υπογράψει την ΣΣΕ σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στην υπόλοιπη
κοινωνία, φανερώνει πάνω απ όλα την απέχθεια τους για τον θεσμό και εκθέτουν την
κυβέρνηση και αυτούς που τους διόρισαν εκεί.
Η απαίτηση τους να υπογραφεί η ΣΣΕ μαζί με κανονισμό εργασίας που θα ταίριαζε
καλυτέρα στην 10ετια του 1950 και όχι στο σήμερα, φανερώνει πως είναι καλοί
μαθητές των πρακτικών της τρόικα.
Είναι πασιφανές πως δεν έχουν καταλάβει ποια κυβέρνηση τους έστειλε εκεί. Εκτός
κι αν η αλαζονεία τους οδηγεί σε τέτοιες συμπεριφορές.
Ο λόγος πλέον ανήκει στο αρμόδιο υπουργείο.
Αρκετά με αυτή τη διοίκηση!
Ας τους επαναφέρει κάποιος στην τάξη ή ας τους ξηλώσει τώρα!
Έχει καθοριστικό λόγο και η διοίκηση των ΕΛΤΑ. Είναι η ώρα να ασχοληθεί και με
την θυγατρική της.
Οφείλει άμεσα να πάρει τις ανάλογες πρωτοβουλίες.
Η δημιουργική λογιστική μας ρίχνει ένα πέπλο στα μάτια αλλά δεν μπορεί να μας
κλείσει τα αυτιά ώστε να μην μπορούμε να ακούσουμε την καρδιά της εταιρείας μας.
Η δυσλειτουργία στις παραγωγικές διαδικασίες και ο σχεδιασμός επί χάρτου σε
μοντέλα που δεν πατούν στην πραγματικότητα και δεν έχουν εφαρμογή στη δομή της
εταιρείας ονομάζονται ανάπτυξη.
Συνάδελφοι, ες
Σας καλούμε όλους να πάρετε μέρος στην Γενική μας συνέλευση στις 02/12/2018
Η προοπτική και το μέλλον της εταιρείας και το δικό μας είναι κοινό με την μητρική.
Όλοι μαζί να απαιτήσουμε την ενοποίηση του ομίλου
Την υπογραφή ΣΣΕ
Την προκήρυξη και την στελέχωση των θέσεων ευθύνης
Να καταγγείλουμε τον αυταρχισμό και την εκδικητική τακτική της διοίκησης
Να πάρουμε αποφάσεις για αγωνιστικές κινητοποιήσεις.
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΤΑ