29 Μαρ 2018

Τι έδειξαν οι μετρήσεις για την ποιότητα της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας στην Ελλάδα

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων για την ποιότητα της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, για το 2017, έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΕΤΤ.
Πρόκειται για την αλληλογραφία εσωτερικού Α’ προτεραιότητας και τη διεθνή αλληλογραφία Α’ προτεραιότητας, εισερχόμενη και εξερχόμενη και υπενθυμίζεται ότι τα ...
αντίστοιχα αποτελέσματα είχε δημοσιοποιήσει η IPC πρόσφατα.
Αναφορικά με την ελληνική αγορά, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, για την αλληλογραφία εσωτερικού Α’ προτεραιότητας, το ποσοστό επίδοσης ανήλθε σε 71,7% εντός 1 εργάσιμης ημέρας από την ημέρα κατάθεσης και επίσης σε 95% εντός 3 εργάσιμων ημερών.
Ο μέσος χρόνος παράδοσης ήταν στις 1,45 ημέρες, έναντι 1,15 το 2016.
Σχετικά με τη διεθνή εξερχόμενη αλληλογραφία, μετρήσεις διεξήχθησαν σε 27 χώρες το 2017. Αναφορικά με τα αποτελέσματα, σημειώνονται τα ακόλουθα:
-σε 0 από 27 χώρες (0,0%), ο δείκτης ταχύτητας (δηλαδή το ποσοστό επίδοσης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την εργάσιμη ημέρα κατάθεσης), είναι υψηλότερος ή ίσος του αντίστοιχου δείκτη που ο Φ.Π.Κ.Υ. («ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.») υποχρεούται να επιτυγχάνει σύμφωνα με το ν. 4053/2012 για το 2017,
-σε 3 από 27 χώρες (11,1%), ο δείκτης ταχύτητας εμφανίζεται βελτιωμένος το 2017 σε σχέση με το 2016,
-σε 3 από 27 χώρες (11,1%), ο δείκτης αξιοπιστίας (δηλαδή το ποσοστό επίδοσης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα κατάθεσης) είναι υψηλότερος ή ίσος του αντίστοιχου δείκτη που υποχρεούται να επιτυγχάνει ο Φ.Π.Κ.Υ. («ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.») σύμφωνα με το ν.4053/2012 για το 2017,
-σε 12 από 27 χώρες (44,4%), ο δείκτης αξιοπιστίας εμφανίζεται βελτιωμένος το 2017 σε σχέση με το 2016,
-σε 7 από 27 χώρες (25,9%), ο μέσος όρος ημερών επίδοσης εμφανίζεται βελτιωμένος το 2017 σε σχέση με το 2016.
Αναφορικά με τη διεθνή εισερχόμενη αλληλογραφία, μετρήσεις διεξήχθησαν σε 24 χώρες το 2017. Αναφορικά με τα αποτελέσματα, σημειώνονται τα ακόλουθα:
-σε 0 από 27 χώρες (0,0%), ο δείκτης ταχύτητας (δηλαδή το ποσοστό επίδοσης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την εργάσιμη ημέρα κατάθεσης), είναι υψηλότερος ή ίσος του αντίστοιχου δείκτη που ο Φ.Π.Κ.Υ. («ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.») υποχρεούται να επιτυγχάνει σύμφωνα με το ν. 4053/2012 για το 2017,
-σε 3 από 27 χώρες (11,1%), ο δείκτης ταχύτητας εμφανίζεται βελτιωμένος το 2017 σε σχέση με το 2016,
-σε 3 από 27 χώρες (11,1%), ο δείκτης αξιοπιστίας (δηλαδή το ποσοστό επίδοσης εντός πέντε(5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα κατάθεσης) είναι υψηλότερος ή ίσος του αντίστοιχου δείκτη που υποχρεούται να επιτυγχάνει ο Φ.Π.Κ.Υ. («ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.») σύμφωνα με το ν.4053/2012 για το 2017,
-σε 12 από 27 χώρες (44,4%), ο δείκτης αξιοπιστίας εμφανίζεται βελτιωμένος το 2017 σε σχέση με το 2016,
-σε 7 από 27 χώρες (25,9%), ο μέσος όρος ημερών επίδοσης εμφανίζεται βελτιωμένος το 2017 σε σχέση με το 2016.

Πηγή: https://www.metaforespress.gr