18 Οκτ 2017

Υπογράφτηκε από την Έφη Αχτσιόγλου η Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, υπέγραψε σήμερα Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017, την Υπουργική Απόφαση, με την οποία εγκρίνεται η Εθνική Στρατηγική για την...
Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.
Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός θέτει ως κεντρική παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης τη θεσμοθέτηση του «Εθνικού Συστήματος για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία», στη βάση τριών αξόνων:
1)    Ενδυνάμωση των πολιτικών και των μέτρων πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων, των επαγγελματικών ασθενειών και των άλλων ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία για όλους τους εργαζομένους, με έμφαση στους πλέον ευάλωτους.
2)    Ενίσχυση των πολιτικών πρόληψης των κινδύνων στην εργασία με τη συμμετοχή όλων, μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της ενημέρωσης.
3)    Βελτίωση των διαδικασιών αναγγελίας και των συστημάτων καταγραφής εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.
Το «Εθνικό Σύστημα για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία» υλοποιείται σε τρεις κατευθύνσεις: α) παραγωγή πολιτικών, νομοθεσίας και κανόνων λειτουργίας, β) δημιουργία υποστηρικτικών δομών, γ) ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, όπου ήδη σχεδιάζεται για το επόμενο διάστημα η διεξαγωγή πιλοτικών προγραμμάτων ελέγχων για την τήρηση των όρων Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία και εκστρατείες ενημέρωσης.
Η Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, με τις προτεραιότητες που θέτει, στοχεύει στο να αλλάξει το τοπίο στο χώρο της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, στο Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, εκσυγχρονίζοντας το Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο σε εναρμόνιση με τα διεθνή πρότυπα.
Πηγή: https://left.gr