7 Σεπ 2017

Χαρίτσης: Τέλος η χρηματοδότηση για επιχειρήσεις που παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία

Με στόχο να ενισχυθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων, η κυβέρνηση ενέταξε στο νομοσχέδιο για την προστασία των εργαζόμενων, διάταξη για τον αποκλεισμό από δημόσιες συμβάσεις και ...
χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας, ανέφερε στην Ολομέλεια ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Αλέξης Χαρίτσης.
«Εισάγουμε ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση μιας επιχείρησης από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, την αυστηρή τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. Είναι άλλωστε προφανές, ότι η χρηματοδότηση επιχειρήσεων και φορέων που παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία δημιουργεί και αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι εκείνων που τηρούν τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία.
Πρόθεσή μας, λοιπόν, δεν είναι μόνο η τιμωρία όσων παραβιάζουν τον νόμο, αλλά με την παρούσα διάταξη να δημιουργήσουμε το κίνητρο για την αποτροπή τέτοιων φαινομένων που ταλαιπώρησαν την ελληνική οικονομία το προηγούμενο διάστημα και την καλλιέργεια κουλτούρας και σεβασμού στα εργατικά δικαιώματα.
Πλέον, δεν θα υπάρχουν δικαιολογίες, όλοι θα γνωρίζουν ότι απαραίτητος όρος για να εξασφαλίσει μια επιχείρηση κρατική ενίσχυση κάθε είδους, είναι να εφαρμόζει την εργατική νομοθεσία και να σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρίτσης.
Με την συγκεκριμένη ρύθμιση, καθορίζεται η έννοια του σοβαρού, επαγγελματικού παραπτώματος, που θα αποτελεί στο εξής λόγοαπόρριψης της πρότασης για ένταξη σε προγράμματα ή την υπαγωγή σε οποιοδήποτε καθεστώς ενίσχυσης.
Μια επιχείρηση θεωρείται ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, όταν έχουν εκδοθεί εις βάρος της από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας τρεις πράξεις επιβολής προστίμου για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας, που χαρακτηρίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία ως υψηλής ή πολύ υψηλής σοβαρότητας ή δύο πράξεις επιβολής προστίμου για αδήλωτη εργασία.
Προβλέπεται, επίσης, μηχανισμός κυρώσεων στο επίπεδο της χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους από το ΕΣΠΑ, από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, από τον αναπτυξιακό νόμο, σε δύο στάδια: πριν την ένταξη της επιχείρησης σε κάποιο πρόγραμμα ή και μετά την ένταξη, κατά τη διάρκεια υλοποίησης έργου του επενδυτικού σχεδίου.
Ο έλεγχος όλης αυτής της διαδικασίας θα γίνεται ηλεκτρονικά και αυτοματοποιημένα, μέσω της διασύνδεσης των σχετικών πληροφοριακών συστημάτων των προγραμμάτων, δηλαδή του ΕΣΠΑ, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Περιφερειακού Συστήματος Κρατικής Ενίσχυσης και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.
Για να μην υπάρξουν μάλιστα και αμφιβολίες ως προς την αποτελεσματικότητα του συστήματος, υπάρχει και μεταβατικότητα στη διάταξη, μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διασύνδεση των συστημάτων, όπως εξήγησε ο αρμόδιος αν. υπουργός, απαντώντας σε σχετική παρατήρηση.
Καταλήγοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Χαρίτσης ανέφερε, ότι το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας στο σύνολό του, αλλά και η συγκεκριμένη διάταξη, είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση: Η λογική του εύκολου και γρήγορου κέρδους σε βάρος των εργαζομένων, σε βάρος και των ίδιων των νομοταγών επιχειρηματιών δεν μπορεί να έχει θέση στην ελληνική οικονομία.
«Τα δικαιώματα και οι αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ζωής για τους εργαζόμενους δεν είναι κάτι προαιρετικό. Δεν μπορεί να γίνεται αντιληπτό ως μία πολυτέλεια που μπορούμε να θυσιάσουμε στον βωμό του κέρδους, αλλά αποτελεί απαραίτητη αναγκαία συνθήκη για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία» είπε ο κ. Χαρίτσης.
Πηγή: ΑΜΠΕ
Πηγή: http://www.enikos.gr