30 Σεπ 2017

Άρχισαν οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις λόγω της βύθισης του "Αγία Ζώνη 2"

Συνομιλίες και επαφές με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Ναυτιλίας Διονύση Καλαματιανό και ανώτερα στελέχη του λιμενικού σώματος, σχετικά με τη διαδικασία των αποζημιώσεων στους πληγέντες από τη ρύπανση που προκάλεσε η βύθιση του ...
"Αγία Ζώνη ΙΙ" είχαν από 18 έως 21 Σεπτεμβρίου, εκπρόσωποι του Διεθνούς Ταμείου Αποζημίωσης Ζημιών Ρύπανσης από πετρέλαιο («ΙΟPC»).
Οι εκπρόσωποι του Ταμείου είχαν συνομιλίες και με τους ασφαλιστές του πλοιοκτήτη, με εκπροσώπους της ιδιωτικής εταιρείας απορρύπανσης, αλλά και εκπροσώπους της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ρύπανσης Ιδιοκτητών Δεξαμενόπλοιων (International Tanker Owners Pollution Federation -ITOPF), ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα θα έχουν νέα συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Ναυτιλίας .
Εκπρόσωπος του IOPC στις συνομιλίες που είχε με κυβερνητικούς αξιωματούχους και στελέχη του λιμενικού σώματος, ανέφερε, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, ότι η πρώτη αντίδραση μετά το ναυάγιο του "Αγία Ζώνη ΙΙ" ήταν γρήγορη, ενώ οι εκπρόσωποι του Ταμείου που ήρθαν στον Πειραιά, ήθελαν να αποκτήσουν μία ξεκάθαρη εικόνα της κατάστασης, αλλά και για τις εργασίες καθαρισμού που διεξάγονται.
Σημειώνεται ότι το Διεθνές Ταμείο Αποζημίωσης Ζημιών Ρύπανσης από πετρέλαιο (IOPC Funds) είναι ουσιαστικά δύο διακυβερνητικοί οργανισμοί - το "Ταμείο του 1992" και το "Συμπληρωματικό Ταμείο".
Ο ρόλος τους έγκειται στο να αποδίδουν αποζημίωση, βάσει της σύμβασης του 1992 για την αστική ευθύνη, για ζημίες που οφείλονται σε πετρελαιοκηλίδες που προέρχονται από διαρροές πετρελαίου σε ένα κράτος-μέλος.
Τα Ταμεία παρέχουν ένα πρόσθετο επίπεδο αποζημίωσης επιπλέον από αυτή που καταβάλλεται από τον πλοιοκτήτη του πλοίου (μέσω της ασφαλιστικής του) που προκάλεσε τη ρύπανση.
Επισημαίνεται ότι η Ελλάδα είναι μία από τις 31 χώρες που είναι συμβαλλόμενο μέρος στο Συμπληρωματικό Ταμείο, που μπορεί να καταβάλει αποζημίωση έως 900 εκατ. ευρώ και ιδρύθηκε το 2005, με στόχο να παρέχει ένα υψηλότερο επίπεδο αποζημίωσης.
Οι κανόνες που ισχύουν για τη χώρα μας είναι ακριβώς οι ίδιοι με αυτούς που ισχύουν για οποιοδήποτε άλλο μέλος του IOPC Funds που αποζημιώνει τέτοια είδους περιστατικά εδώ και 40 χρόνια. Υπογραμμίζεται εξάλλου ότι το Ταμείο θα πληρώσει μόνο αξιώσεις για υπαρκτές οικονομικές απώλειες και θα τεθεί σε εφαρμογή μια δίκαιη και διαφανής διαδικασία.
Στόχος της αποζημίωσης είναι οι αιτούντες- που μπορεί να είναι άτομα, εταιρείες, ιδιωτικοί οργανισμοί ή δημόσιοι φορείς- να επανέλθουν στην ίδια θέση που θα ήταν αν δεν είχε λάβει χώρα η διαρροή μετά τη βύθιση του "Αγία Ζώνη ΙΙ".
Παράλληλα τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία για την ανέλκυση του βυθισμένου δεξαμενόπλοιου.
Αναμένεται η σύγκληση της γνωμοδοτική επιτροπής που υπάρχει για θέματα ναυαγίων -συμμετέχουν εκπρόσωποι της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, της λιμενικής αρχής, του εμπορικού επιμελητηρίου και του οργανισμού λιμένα- προκειμένου να γνωμοδοτήσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος αν το βυθισμένο πλοίο "Αγία Ζώνη ΙΙ" αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας ή για το περιβάλλον και θα πρέπει να απομακρυνθεί.
Την όλη διαδικασία αναμένεται να κινήσει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, υπό την εποπτεία της Δημόσιας Αρχής Λιμένος.
Σύμφωνα με το νόμο 2881/2001, "ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις" στο άρθρο 2 ο κύριος του ναυαγίου (πλοιοκτήτρια εταιρεία), στην περίπτωση που το βυθισμένο πλοίο αποτελεί κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα σε περιοχή του λιμένα, ή σε δίαυλο ή παρεμποδίζει την προσόρμιση την αγκυροβολία, προσβάλλει ή απειλεί να προσβάλλει το περιβάλλον, υποχρεούται να το ανελκύσει και να το απομακρύνει εκτός του λιμένα, όπως έχει ή κατά τμήματα.
Η πρόσκληση, όπως ορίζει ο νόμος, αναμένεται να επιδοθεί από δικαστικό επιμελητή στον κύριο ή στον αντιπρόσωπο της πλοιοκτήτριας εταιρείας.
Στην περίπτωση που η πλοιοκτήτρια εταιρεία δεν εκπληρώσει την υποχρέωσή της, η λιμενική αρχή, υπό την εποπτεία της δημόσιας αρχής λιμένος, μπορεί να εκποιήσει το ναυάγιο ή τμήματα αυτού με ανοιχτό πλειοδοτικό διαγωνισμό.
Πηγή πληροφοριών: ΑΠΕ - ΜΠΕ