9 Αυγ 2017

Προσεχώς νέο καθεστώς μετατάξεων

Από τον Σεπτέμβριο τίθεται σε ισχύ το νέο καθεστώς κινητικότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους. Βάσει της νέας ρύθμισης, προβλέπεται αξιολόγηση υποψηφίων προς μετάταξη μέσω τριμελούς οργάνου του φορέα ή της υπηρεσίας που έχει ζητήσει να ...
καλυφθούν οι κενές της θέσεις.
Το έργο της αξιολόγησης θα αναλαμβάνουν ανά περίπτωση ο γενικός διευθυντής, ο διευθυντής προσωπικού, αλλά και ο προϊστάμενος του εκάστοτε τμήματος στο οποίο θα ανήκει η προκηρυσσόμενη θέση.

Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης

Για την κάλυψη της θέσης θα λαμβάνονται υπ' όψιν τέσσερις παράγοντες:

α) η συνάφεια των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τη θέση που διεκδικούν οι υποψήφιοι
β) oι εκθέσεις αξιολόγησής τους
γ) η εμπειρία τους σε συναφές αντικείμενο
δ) κάθε στοιχείο του προσωπικού τους μητρώου που τεκμηριώνει την καταλληλότητά τους.

Αφού ελεγχθούν όλα τα παραπάνω, παρέχεται η δυνατότητα συνέντευξης για τους τρεις επικρατέστερους υποψηφίους.

Ακόμη, στην τελική του μορφή, το νομοσχέδιο για την κινητικότητα διευκρινίζει για τους δήμους ότι «ειδικά για τη μετάταξη υπαλλήλου από ΟΤΑ α΄ βαθμού απαιτείται επιπλέον η γνώμη του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου».

Προϋποθέσεις

Ακόμη μία μεγάλη αλλαγή που προβλέπεται στο σχέδιο νόμου αφορά στις προϋποθέσεις συμμετοχής των υπαλλήλων στο σύστημα κινητικότητας.

Το ελάχιστο ποσοστό των θέσεων που πρέπει να έχει καλυμμένο ένας φορέας μειώνεται στο 50% (από 65%), ώστε οι υπάλληλοί του να έχουν δικαίωμα να αιτηθούν τη μετακίνησή τους σε άλλη υπηρεσία. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε φορείς που έχουν κενές θέσεις από 50% και άνω (εκ του συνόλου τους) δεν θα έχουν δυνατότητα μετάταξης ή απόσπασης. Για τους δήμους με πληθυσμό κάτω των 90.000 κατοίκων, το ποσοστό των κενών θέσεων δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 35%.

Δυνατότητα συμμετοχής στο σύστημα κινητικότητας έχουν, συνοπτικά, οι υπάλληλοι που:

- έχουν συμπληρώσει διετία από τον διορισμό τους
- έχουν συμπληρώσει διετία από προηγούμενη μετάταξη ή από προηγούμενη απόσπαση – εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή όσοι μετακινηθούν προς υπηρεσίες της παραμεθορίου ή ορεινών και νησιωτικών περιοχών
- έχουν μεταταχθεί πριν από τη δημοσίευση του νόμου σε υπηρεσίες απομακρυσμένων/παραμεθόριων περιοχών με δέσμευση δεκαετούς παραμονής και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον επτά έτη παραμονής – όσοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε έτη παραμονής έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν άλλες θέσεις εντός της ίδιας παραμεθόριας περιοχής.

Πηγή: http://www.zougla.gr