17 Ιουλ 2017

Μια ταινία μικρού μήκους αφιερωμένη στην εργασία μου !!!!

Στις 24 Σεπτεμβρίου 1828 ο Κυβερνήτης της Ελλάδος Ιωάννης Καποδίστριας υπογράφει ψήφισμα "περί συστάσεως τακτικής ταχυδρομικής συγκοινωνίας" ιδρύοντας το "Γενικόν Ταχυδρομείον " Στην Αθήνα ο ταχυδρόμος ερχόμενος από το Ναύπλιο, ...
την τότε πρωτεύουσα, "ανήρχετο επί βαρελίου, αναγιγνώσκων εις επήκοον των συγκεντρωμένων κατοίκων τας επί των επιστολών διευθύνσεις. Εν περιπτώσει καθ ην δεν εμφανίζοντο οι αποδέκται, αι επιστολαί εκαίοντο επιτόπου." Η γεωγραφική ιδιομορφία και ποικιλία της χώρας, και η παντελής έλλειψη συγκοινωνιακής υποδομής κάνει το ταχυδρομικό έργο ιδιαίτερα δύσκολο. 

Σήμερα τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα και οι ταχυδρομικοί υπάλληλοι με την ίδια αφοσίωση και ζήλο στο έργο τους εξακολουθούν να βρίσκονται δίπλα στον πολίτη ...

Ο καλός φίλος και συνάδελφος Μαρίνος Χαραλαμπόπουλος δημιούργησε μια ταινία μικρού μήκους, που μέσα σε 3 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα αποτυπώνει επακριβώς την κοινωνική προσφορά των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Πολλά συγχαρητήρια και απο εμάς, στον Μαρίνο και τους υπόλοιπους συναδέλφους συντελεστές για την καταπληκτική δουλειά και το εξαιρετικό αποτέλεσμα, που είναι η καλύτερη διαφήμιση για τα ΕΛΤΑ και το Aνθρώπινο δυναμικό τους. 

Με πληροφορίες απο: el.wikipedia.org
Πηγή video: https://www.youtube.com