23 Ιουν 2017

Καταγγελία Πανθεσσαλικής Αγωνιστικής Κίνησης (ΠΑΚ ΕΛΤΑ)

Κύριε Σύμβουλε
Πριν από λίγες εβδομάδες  μέσα από πολλές δυσκολίες  και μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα έκλεισε η συμφωνία για να εφαρμοστεί η καινούργια χαρτογράφηση των τομέων διανομής .Οι δεσμεύσεις  από την πλευρά σας και αντίστοιχα από την πλευρά των διοικητικών παραγόντων, περιγράφουν τον τρόπο και τις διαδικασίες   που θα ακολουθηθούν για να ...
ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία της εφαρμογής. Με μεγάλη μας λύπη διαπιστώνουμε ότι παρά το γεγονός ότι συμφωνήσαμε να υπάρχει η δυνατότητα στους συναδέλφους ταχυδρόμους  να καταθέτουν ενστάσεις, εφόσον θεωρούν ότι οι καινούργιοι χάρτες χρειάζονται τροποποίηση, στην περιοχή της Θεσσαλίας ακολουθούν άλλες πρακτικές.
 Τις τελευταίες μέρες εφαρμόζεται μια τακτική απέναντι στους συναδέλφους, που επιθυμούν να καταθέσουν ενστάσεις, εκφοβισμού και τρομοκρατίας . Ο τοπικός «άρχοντας» της μονάδας διανομής  διαλαλεί δεξιά και αριστερά ότι όποιος δεν συμφωνεί, θα τον μετακινεί σε άλλο τομέα ,θα τον υποχρεώνει σε άδεια, απόψεις που ήδη εφαρμόζει και αλλά διάφορα και φυσικά χωρίς να λαμβάνει υπόψη του κανένα κριτήριο, παρά μόνον ότι αυτός θα διατάζει και όλοι θα πρέπει να εκτελούν.
 Όπως γνωρίζετε  ένας «άρχοντας» έχει και «αυλικούς»  και σε αυτήν την περίπτωση δυστυχώς τον ρολό αυτόν έχουν αναλάβει οι τοπικοί συνδικαλιστές που αντί να προασπίσουν τα μέλη του συλλόγου τους, προασπίζουν τις θέσεις της τοπικής διοίκησης με κάθε τρόπο ακόμη και αν χρειαστεί να έρθουν στα χέρια με τους συναδέλφους.
Ζητάμε την άμεση παρέμβαση σας, για να μην συνεχιστούν οι απαράδεκτες συμπεριφορές από πλευράς τοπικής διοίκησης και ξεκαθαρίζουμε ότι δεν διαφωνούμε στο να επιβαρυνθούμε με επιπρόσθετο έργο,  αλλά στο μέτρο που είναι εφικτό και πάντα με κριτήριο την ισοκατανομή. Αν κάποιοι θεωρούν ότι όλα βαίνουν καλώς προτείνουμε την κλήρωση των τομέων της μονάδας, ακόμα και την καταμέτρηση των όγκων για να γίνει νέα χαρτογράφηση.
Τέλος τέτοιες συμπεριφορές δεν τις ανεχόμαστε και δεν πρόκειται να τις επιτρέψουμε, ελπίζουμε να είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, διότι θεωρούμε ότι είναι επικίνδυνες , υποσκάπτουν και ναρκοθετούν τα θεμέλια στην συμφωνία που έχει επιτευχθεί.      Κοινοποίηση:
   1. Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Βερίγο Ιωάννη
   2. Γενικό Διευθυντή Επιχειρησιακών Λειτουργιών κ. Δάνδολο Σάββα
   3. Περ/κή Δ/νση Θεσσαλίας-Στερ. Ελλάδας.
  4. Προϊστάμενο Μ.Δ.Θεσσαλίας
  5.ΠΟΣΤ