20 Μαΐ 2017

Νέο σκάνδαλο φοροαποφυγής στην Ευρώπη: The Malta Files

Σύμφωνα με το φορολογικό σύστημα της Μάλτας οι εταιρείες πληρώνουν το χαμηλότερο φόρο επί των κερδών στην Ε.Ε., μόλις 5%. Τους τελευταίους τρεις μήνες, δημοσιογράφοι του δικτύου Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Συνεργασίας (EIC) ερεύνησαν περισσότερα από ...
150.000 έγγραφα τα οποία δείχνουν τον τρόπο με τον οποίον οι διεθνείς εταιρείες εκμεταλλεύονται το σύστημα, χρησιμοποιώντας τη Μάλτα ως πειρατική βάση για φοροαποφυγή στην ΕΕ.
Όπως γράφει το theblacksea.eu παρότι απολαμβάνει τα πλεονεκτήματα της ένταξης της στην ΕΕ, η Μάλτα καλωσορίζει μεγάλες εταιρείες και πλούσιους ιδιώτες που θέλουν να αποφύγουν τη φορολογία στις χώρες τους.
Η τακτική αυτή συνέδεσε τη Μάλτα με επιχειρήσεις που διατηρούν δεσμούς με την ιταλική Μαφία, τους Ρώσους τοκογλύφους και τα υψηλότερα κλιμάκια της τουρκικής ελίτ.
Το γεγονός αυτό βλάπτει τους προϋπολογισμούς άλλων χωρών της ΕΕ και αποκαλύπτει μια αδυναμία στην Ένωση, η οποία δίνει στα κράτη - μέλη της κυριαρχικά δικαιώματα όσον αφορά τη φορολογική πολιτική τους.
Για τις ανάγκες της έρευνας που διεξήχθη από το EIC, συνεργάστηκαν πάνω από 12 ΜΜΕ και 40 δημοσιογράφοι σε 16 χώρες.
Spiegel: Φοροδιαφυγή δισεκατομμυρίων από ευρωπαϊκές και γερμανικές εικονικές εταιρείες
Εικονικές θυγατρικές ομίλων και υποκαταστήματα εταιρειών όπως οι πασίγνωστες BMW, Bosch, BASF, Deutsche Bank, Puma, Bosch και Rheinmetall είναι εγκατεστημένες στη Μάλτα.
Πολλές δεν αναφέρονται ούτε καν στον τηλεφωνικό κατάλογο, ούτε έχουν προσωπικό.
Τρεις εξ αυτών μοιράζονται μάλιστα το ίδιο κουδούνι, ενώ η Lufthansa διατηρεί 18 θυγατρικές στη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η οποία έχει μετατραπεί σε φορολογικό παράδεισο, με αποτέλεσμα άλλες χώρες-μέλη να έχουν απώλειες φορολογικών εσόδων δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως αποκαλύπτει και το Spiegel.
Πώς λειτουργεί το σύστημα;
Μια εταιρεία στη Γενεύη, το Λονδίνο ή το Παρίσι μπορεί να ανοίξει μια μητρική εταιρεία στη Μάλτα και να φορολογείται με 35%, που είναι η υψηλότερη φορολογική κλίμακα.
Ωστόσο, εάν οι μέτοχοι της εταιρείας δεν είναι εγκατεστημένοι στη Μάλτα και το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών της επιχείρησης δεν γίνεται στη Μάλτα, η εφορία μπορεί να επιστρέψει στην επιχείρηση έως και τα 6/7 του ποσού αυτού.
Στην πραγματικότητα, αυτό συνεπάγεται ότι ο φόρος που πληρώνουν οι εταιρείες στη Μάλτα είναι μόλις 5%.
Στις χώρες της ΕΕ ο αντίστοιχος φόρος κυμαίνεται κατά μέσο όρο γύρω στο 22%.
Το 2015, σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας Malta Today, το καθεστώς αυτό δημιούργησε έλλειμμα 4 δισεκατομμυρίων ευρώ σε φορολογικά έσοδα. Σημειώνεται ότι ο αριθμός αυτός αυξάνεται σταθερά από χρόνο σε χρόνο.
Το «χαμένο» αυτό χρήμα πλήττει τόσο το Υπουργείο Οικονομικών της Μάλτας όσο και τη φορολογική βάση των ευρωπαϊκών χωρών στις οποίες εδρεύουν οι εταιρείες.
Παρά την επίφαση της νομιμότητας, φαίνεται ότι η Μάλτα δεν έχει εκπληρώσει όλα όσα απαιτούνται για τον έλεγχο πιθανών περιπτώσεων απάτης σε περιπτώσεις φοροαποφυγής.
Η Μάλτα, η μικρότερη χώρα της Ε.Ε., με μόλις 450.000 κατοίκους, προσχώρησε στην ΕΕ το 2004 και έχει την προεδρία από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2017, σε μία περίοδο κατά την οποία η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας της ΕΕ.
Πηγή: http://tvxs.gr