19 Απρ 2017

Ν. Παππάς: Εθνικής σημασίας η στήριξη των ΕΛΤΑ

Ως θέμα εθνικής σημασίας για τη σημερινή κυβέρνηση χαρακτήρισε τη στήριξη των ΕΛΤΑ, ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, ο οποίος υπέγραψε τη σύμβαση καθολικής υπηρεσίας με τα ...
Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), δίνοντας λύση σε μία σημαντική εκκρεμότητα από το 2013.
Η σύμβαση αφορά διάστημα έξι ετών και ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες, βάσει των οποίων η καθολική υπηρεσία θα παρέχεται από τα ΕΛΤΑ με σκοπό να απολαμβάνουν οι πολίτες όλης της χώρας τις βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες. Με την ψήφιση σχετικής τροπολογίας στο προσφάτως ψηφισθέν νομοσχέδιο του υπουργείου για τα «Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων ηλεκτρονικών επικοινωνιών-Εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις» (νόμος 4463/2017), προσδιορίζεται το ποσό της καθολικής υπηρεσίας για τα πρώτα τρία έτη, ώστε -κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου ρυθμιστή, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)- να προσδιοριστεί το ύψος της αποζημίωσης της καθολικής υπηρεσίας για τα έτη 2013, 2014 και 2015, προκειμένου να κλείσει ακόμη μία εκκρεμότητα που υφίσταται από την απελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών από 1/1/2013.
«Σε αντίθεση με τις επιλογές των προηγούμενων κυβερνήσεων, η στήριξη των ΕΛΤΑ αποτελεί για τη νυν κυβέρνηση θέμα εθνικής σημασίας, διότι ο Οργανισμός αποτελεί περιουσία του λαού, ενώ έχει αναπτύξει ένα ανεκτίμητης αξίας δίκτυο, με παρουσία σε κάθε σημείο της χώρας, πάνω στο οποίο μπορούν να εξελιχθούν ποικίλες υπηρεσίες», δήλωσε ο κ. Παππάς μετά την υπογραφή της σύμβασης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: http://www.ert.gr