20 Απρ 2017

Τι ισχύει για την Πρωτομαγιά και την πληρωμή των εργαζομένων

Τι ισχύει για την αργία της Πρωτομαγιάς, αναφέρει εκτενώς η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ).
Αναφορικά με τη νομοθεσία, η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι ισχύουν τα παρακάτω:
«Παρά το γεγονός ότι στο Β.Δ.748/1966, η 1η Μαΐου χαρακτηρίζεται ως ...
ημέρα προαιρετικής αργίας, με βάση το άρθρο 1 του Α.Ν. 380/68, που εξακολουθεί να ισχύει, κάθε χρόνο η εορτή αυτή με απόφαση του υπουργού Εργασίας, χαρακτηρίζεται ως υποχρεωτική αργία και, επομένως, έχουν εφαρμογή κατ' αυτήν οι διατάξεις που ισχύουν για τις Κυριακές και λοιπές ημέρες υποχρεωτικής αργίας του παραπάνω Β.Δ/τος. Έτσι και φέτος, με την υπ΄αριθμό 16072/310 απόφαση της υπουργού Εργασίας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τεύχος Β΄13/4/2017, καθορίστηκε η πρώτη Μαΐου ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας.
Να σημειωθεί ότι, για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας σε περίπτωση σύμπτωσης της ημέρας αυτής (Δευτέρα 1 Μαΐου 2017) με προγραμματισμένο ρεπό, το ρεπό τους πραγματοποιείται κανονικά κατά την ημέρα αυτή και δεν μεταφέρεται σε άλλη ημέρα της ίδιας ή της επόμενης εβδομάδας.
Ειδικότερα, όσον αφορά την αργία της Δευτέρας 1ης Μαΐου, η οποία είναι πλέον υποχρεωτική αργία για τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές κατά τις Κυριακές, σύμφωνα με το Β.Δ. 748/1966, στους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο, θα καταβληθεί το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής, χωρίς να εργασθούν, δηλαδή για την εβδομάδα από 1 μέχρι 6 Μαΐου θα λάβουν αποδοχές για έξι ημερομίσθια- είτε εργάζονται με πενθήμερο είτε με εξαήμερο.
Οι δε εργαζόμενοι που απασχολούνται σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, αν μεν εργασθούν κατά την ημέρα αυτή (Δευτέρα 1η Μαΐου 2017), θα λάβουν το ημερομίσθιό τους προσαυξημένο κατά 75%, ενώ, αν δεν εργασθούν και λάβουν κατ΄αυτήν το ρεπό τους για την εβδομάδα αυτή, θα λάβουν πάλι αποδοχές για έξι ημερομίσθια, χωρίς προσαύξηση. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων, στους εργαζόμενους που αμείβονται με σταθερό μηνιαίο μισθό, αν εργασθούν κατά την ημέρα αυτή, θα λάβουν το ημερομίσθιό τους με προσαύξηση 75%, ενώ, αν δεν εργασθούν, θα λάβουν το ρεπό τους και πλήρη το μηνιαίο μισθό τους, χωρίς περικοπή.
Για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις και των δύο παραπάνω κατηγοριών με συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας, με την οποία έχει συμφωνηθεί οι εργαζόμενοι να εργάζονται λιγότερες ημέρες την εβδομάδα, μεταξύ των οποίων και τις Δευτέρες κάθε εβδομάδας, αν μεν η επιχείρηση είναι συνεχούς λειτουργίας (π.χ. επισιτιστικό κατάστημα), θα τους καταβληθεί το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής με προσαύξηση 75%. Αν η επιχείρηση δεν λειτουργεί τις Κυριακές, οι εργαζόμενοι δεν θα απασχοληθούν μεν την ημέρα αυτή, αλλά θα τους καταβληθεί κανονικά το ημερομίσθιό τους, χωρίς προσαύξηση.
Αν, όμως, με βάση τη σύμβασή τους δεν εργάζονται τις Δευτέρες κάθε εβδομάδας (εργάζονται π.χ. από Τρίτη μέχρι Παρασκευή) δεν θα τους καταβληθεί το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής, όπως δεν τους καταβάλλεται και τις λοιπές Δευτέρες του έτους, με βάση τη σύμβασή τους.
Τέλος, σημειώνεται ότι όλα τα παραπάνω ισχύουν μόνο για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, αφού για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις ή υπηρεσίες, του Δημοσίου τομέα με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, εκτός αν οι αρμόδιοι για το προσωπικό αυτό υπουργοί εκδώσουν σχετική απόφαση με βάση άλλες εξουσιοδοτικές για το θέμα αυτό διατάξεις νόμου».
Μεταξύ άλλων, η ΟΙΥΕ επισημαίνει ότι «η 1η Μάη είναι ημέρα πάλης για την εργατική τάξη σε παγκόσμιο επίπεδο. Με συγκεντρώσεις και πορείες, οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα προβάλλουν τα κοινωνικά και οικονομικά αιτήματά τους και καθορίζουν το διεκδικητικό πλαίσιό τους. Η Πρωτομαγιά είναι απεργία και όχι αργία. Για το λόγο αυτό, οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα ποτέ ούτε στο παρελθόν ούτε στο παρόν, δεν διεκδίκησαν από τις εκάστοτε κυβερνήσεις να κηρύσσουν ως αργία την 1η Μάη».
Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΙΥΕ καλεί όλα τα σωματεία, μέσα από γενικές συνελεύσεις, ενημερωτικές συσκέψεις και εξορμήσεις στους χώρους δουλειάς, να προετοιμάσουν, σε συντονισμό με τα κατά τόπους εργατικά κέντρα, την απεργία της 1ης Μάη «προκειμένου να έχει μαζικό και ενωτικό χαρακτήρα, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που προκύπτουν, λόγω του τριημέρου».
Πηγή: http://www.newsbeast.gr