11 Απρ 2017

ΥΠΕΝ: Η τροπολογία για τον ΑΔΜΗΕ κατοχυρώνει τον έλεγχο του 51% από το Ελληνικό Δημόσιο

Η ψήφιση της τροπολογίας για τον ΑΔΜΗΕ που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, κατοχυρώνει τον έλεγχο του 51% των μετοχών του Διαχειριστή από το Ελληνικό Δημόσιο, επισημαίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε σχετική διευκρινιστική ...
ανακοίνωση με αφορμή την ψήφιση των σχετικών ρυθμίσεων από τη Βουλή.
Η ψήφιση της τροπολογίας για τον ΑΔΜΗΕ που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, κατοχυρώνει τον έλεγχο του 51% των μετοχών του Διαχειριστή από το Ελληνικό Δημόσιο, επισημαίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε σχετική διευκρινιστική ανακοίνωση με αφορμή την ψήφιση των σχετικών ρυθμίσεων από τη Βουλή.
Στο τέλος της διαδικασίας, με βάση και τις νέες ρυθμίσεις που εισάγει η τροπολογία, οι μετοχές του ΑΔΜΗΕ θα ανήκουν κατά 24% στην κινεζική State Grid, κατά 25% στην ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ που ελέγχεται από το Δημόσιο και 51% στην Ενεργειακή Συμμετοχών, μέτοχοι της οποίας θα είναι κατά 51% η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ και 49% οι λοιποί (εκτός Δημοσίου και ΤΑΙΠΕΔ) μέτοχοι της ΔΕΗ.
Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται, με την τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου για τους δασικούς χάρτες από τους υπουργούς, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη και Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο, καθώς και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Γιώργο Χουλιαράκη ρυθμίζονται τα εξής θέματα:
-Διευρύνεται η συμμετοχή στον ΑΔΜΗΕ της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, καθώς σε αυτή μεταβιβάζεται το σύνολο των μετοχών της Ενεργειακής Συμμετοχών, που το Ελληνικό Δημόσιο (34%) και το ΤΑΙΠΕΔ (17%) έλαβαν ως μέτοχοι της ΔΕΗ. Η μεταβίβαση αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η άσκηση του ελέγχου θα διεξάγεται από διαφορετικό φορέα του Δημοσίου, αφενός στη ΔΕΗ, όπου το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τον υπουργό Οικονομικών για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων και αφετέρου στον ΑΔΜΗΕ, όπου το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την άσκηση αντιστοίχως των μετοχικών του δικαιωμάτων και της εποπτείας. Με τον τρόπο αυτό, οι διατάξεις εναρμονίζονται πλήρως με τις σχετικές επιταγές της ενωσιακής νομοθεσίας και συγκεκριμένα με την οδηγία 2009/72/ΕΚ, που απαιτούν ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός μεταξύ αυτών των δυο φορέων να είναι πλήρης.
-Ενισχύονται οι δυνατότητες χρηματοδότησης της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ για την εξαγορά του 25% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ. Προκειμένου να εξασφαλίσει την αναγκαία χρηματοδότηση η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ αποκτά το δικαίωμα να ενεχυριάσει φορολογικές απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου έναντι της ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ μέχρι του ποσού που απαιτείται για την εξαγορά των μετοχών του ΑΔΜΗΕ. Στην περίπτωση που η χρηματοδότηση προέλθει ευθέως από το Ελληνικό Δημόσιο, η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ υποχρεούται να επιστρέψει τις φορολογικές απαιτήσεις. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ να εισφέρει σε είδος τις φορολογικές απαιτήσεις, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, μέχρι το ποσό της αποτίμησης του 25% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ.
-Ορίζεται ότι για το σκοπό εισαγωγής στο Χρηματιστήριο της Ενεργειακής Συμμετοχών η τιμή εισαγωγής της μετοχής της θα ισούται με την τιμή που προκύπτει από το ποσό της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. Για την τιμή αυτή έχουν ήδη υπερψηφίσει οι μέτοχοι της ΔΕΗ, που αποτελούν και τους μετόχους της Ενεργειακής Συμμετοχών. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία των μετόχων της ΔΕΗ.
-Το 51% του Δημοσίου στον ΑΔΜΗΕ, κατοχυρώνεται με τη συμμετοχή του ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, ως μέτοχός του με ποσοστό 25% και ως μέτοχος στην Ενεργειακή Συμμετοχών, με ποσοστό 51%. Η Ενεργειακή Συμμετοχών συμμετέχει στον ΑΔΜΗΕ με ποσοστό 51%.
Πηγή: https://left.gr