4 Μαρ 2017

Οι ταχυδρομικοί ζητούν προσλήψεις προσωπικού από τον Υπουργό κ. Παππά

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία υπέβαλλαν πρόσφατα αίτημα έγκρισης 1915 προσλήψεων εκτάκτων εργαζομένων για τις ανάγκες του έτους 2017. Το αίτημα αφορά εργαζομένους μερικής και πλήρους απασχόλησης (από πέντε έως οχτώ ώρες) με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (τεσσάρων ή οκτώ μηνών), ...Aρ. Πρωτ.:54 

Αθήνα, 03…/03…/2017… 

Προς: 

Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 
κύριο Νίκο Παππά 

Κύριε Υπουργέ, 

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία υπέβαλλαν πρόσφατα αίτημα έγκρισης 1915 προσλήψεων εκτάκτων εργαζομένων για τις ανάγκες του έτους 2017. Το αίτημα αφορά εργαζομένους μερικής και πλήρους απασχόλησης (από πέντε έως οχτώ ώρες) με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (τεσσάρων ή οκτώ μηνών), το κόστος των οποίων θα βαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία και έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της. 

Αυτοί, πρόκειται να καλύψουν τα πολλά οργανικά κενά που αντιμετωπίζουν τα ΕΛΤΑ σε όλους τους κλάδους (Διανομή, Συναλλαγή, Κομβικά, Διαβιβάσεις, Διαμετακόμιση) λόγω της μη πρόσληψης μόνιμου προσωπικού για 10 χρόνια σχεδόν και της ταυτόχρονης υποχρέωσης τους, ως Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας, να διατηρούν ένα εκτενές δίκτυο, προκειμένου να εξυπηρετούν με συνέπεια και καθορισμένη ποιότητα το σύνολο της επικράτειας. Επίσης, μέρος αυτών των προσλήψεων προορίζεται και για αντικατάσταση του υπάρχοντος μονίμου προσωπικού για τη λήψη των κανονικών του άδειών, η χορήγηση των οποίων είναι αδύνατη χωρίς αναπλήρωση. 

Από πληροφορίες που λαμβάνουμε διαφαίνεται ότι επίκειται συνολική απόρριψη του αιτήματος των Ελληνικών Ταχυδρομείων για έγκριση αυτών των προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού. 

Κύριε Υπουργέ, 

Από το σύνολο του αριθμού που περιλαμβάνεται στο αίτημα, απομονώνουμε το αίτημα για την έγκριση των 540 εκτάκτων οχτάμηνης διάρκειας που αποτελούν προσλήψεις τελείως ανελαστικές, αφού προορίζονται για την κατεπείγουσα κάλυψη οργανικών θέσεων σε παραγωγικές μονάδες (Ταχυδρομικά Καταστήματα, Διανομή, Κομβικά Κέντρα, Διαβιβάσεις) που και τώρα καλύπτονται με έκτακτο προσωπικό του οποίου οι συμβάσεις λήγουν έως τις 5 Μαρτίου 2017.

 Η έγκριση ειδικά αυτών των 540 προσλήψεων είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των ΕΛΤΑ και εάν δε γίνει άμεσα θα οξύνει ακόμα περισσότερο την ήδη κρίσιμη κατάσταση που βρισκόμαστε, θα υπονομευθεί περαιτέρω κάθε προσπάθεια που γίνεται υπό αντίξοες και εχθρικές μερικές φορές συνθήκες να σταθούμε όρθιοι και να επιτελέσουμε το έργο μας, θα σημειωθούν δραματικές επιπτώσεις στα έσοδα και θα προκληθούν πολύ σοβαρές επιπλοκές στην λειτουργία της Επιχείρησης και στην εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων δίνοντας, εν τέλει, τη χαριστική βολή στον Οργανισμό. 

Ζητούμε κύριε Υπουργέ την παρέμβασή σας για να δοθεί άμεσα η έγκριση για την πρόσληψη των 540 εκτάκτων ώστε να ξεκινήσει το συντομότερο η διαδικασία επιλογής τους μέσω ΑΣΕΠ, προτού προκληθεί ανεπανόρθωτη ζημιά από την έλλειψη ταχυδρομικής εξυπηρέτησης. Κύριε Υπουργέ, Επί τη ευκαιρία επαναφέρουμε για μια ακόμη φορά το πάγιο αίτημα του ΕΛΤΑ και των εργαζομένων για τη μεταφορά της αρμοδιότητας πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού με διαδικασίες Α.Σ.Ε.Π. στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, σύμφωνα πάντα με τις εκάστοτε ανάγκες και στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Ρύθμιση που προϋπήρχε του 2010 και λανθασμένα καταργήθηκε μέσα σε όλα τα άλλα από τους μνημονιακούς νόμους. 

Με αυτήν τη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα σε μια επιχείρηση έντασης εργασίας, όπως είναι ο ΕΛΤΑ, να ρυθμίζει αυτόνομα τις ανάγκες της σε προσωπικό, όπου και όταν χρειάζεται, χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό αφού θα καλύπτει όπως και στο παρελθόν με δικές της δαπάνες τις προσλήψεις αυτές. Μια ρύθμιση επιβεβλημένη για την τήρηση της ισονομίας και του υγιούς 
ανταγωνισμού. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΣΤ 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 


ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ                         ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΚΕΛΛΑΣ