23 Φεβ 2017

[Η Καθημερινή]: Οικονομική ασφυξία απειλεί τα ΕΛΤΑ

Λύση στο σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας των ΕΛΤΑ αναζητούν τα υπουργεία Οικονομικών και Μεταφορών σε συνεργασία με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ, που διεκδικεί σωρευτικά περί τα 200 εκατ. ευρώ ως έσοδο ...
για την καθολική υπηρεσία που παρέχει η επιχείρηση τόσο στο Δημόσιο όσο και σε άλλους παρόχους.
Πρόκειται για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου και ιδιωτών ακόμη και στην πιο απομακρυσμένη περιοχή της χώρας, υπηρεσία για την οποία τα ΕΛΤΑ έως και το 2015 είχαν απαίτηση 15 εκατ. ευρώ ετησίως, δηλαδή σωρευτικά 45 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2013 – 2015. Η απαίτηση αυτή αναμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 στα 50 εκατ. ευρώ ετησίως, δηλαδή 150 εκατ. ευρώ για την επίμαχη τριετία, πλέον άλλων 50 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2016, ανεβάζοντας τον συνολικό λογαριασμό στα 200 εκατ. ευρώ.
Η αναθεώρηση του κόστους που έχει για τα ΕΛΤΑ, η παροχή της καθολικής υπηρεσίας, βασίζεται σε μελέτη που πραγματοποίησε η επιχείρηση, αλλά σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα θέμα που απαιτεί την έγκριση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων αλλά και της Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ε.Ε., η οποία έχει αποδεχθεί ότι το ύψος τους είναι 15 εκατ. ευρώ, τουλάχιστον για τη μεταβατική περίοδο έως το 2015, μετά την απελευθέρωση της αγοράς το 2013.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ