2 Φεβ 2017

Κατατέθηκε αίτηση για διορισμό ειδικού διαχειριστή στον ΔΟΛ

Κατατέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, η αίτηση από πιστώτριες τράπεζες του ΔΟΛ για διορισμό ειδικού διαχειριστή, αίτημα που εφόσον εγκριθεί από το δικαστήριο, ανοίγει ο δρόμος για πώληση/ρευστοποίηση των ...
περιουσιακών στοιχείων του ομίλου, τμηματικά ή στο σύνολό τους.
Η αίτηση θα συζητηθεί στις 3 Μαρτίου, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο αν θα παρασταθεί η πλευρά Ψυχάρη, επιδιώκοντας να αποδείξει ότι ο όμιλος δεν βρίσκεται σε οριστική παύση πληρωμών, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για να κάνει αποδεκτή το δικαστήριο την αίτηση των τραπεζών για διορισμό ειδικού διαχειριστή.
Σημειώνεται ότι οι συνολικές απαιτήσεις των τραπεζών από τον ΔΟΛ αντιπροσωπεύουν το 74% του συνόλου, άρα πληρούνται και οι απαιτήσεις που θέτει ο νόμος (σ.σ. τουλάχιστον το 40%).
Ο ειδικός διαχειριστής προτείνεται από τους πιστωτές που υποβάλλουν την αίτηση, πληρώνεται από τους ίδιους και αναλαμβάνει την υποχρέωση, αφού διενεργήσει απογραφή του ενεργητικού της επιχείρησης, να προκηρύξει πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίησή του.
Αν από το προϊόν της εκποίησης εξοφλούνται οι πιστωτές, ο έλεγχος της εταιρείας με το εναπομείναν ενεργητικό επιστρέφει στους μετόχους της, διαφορετικά, με την ολοκλήρωση της ειδικής διαχείρισης, υποβάλλεται αίτηση πτώχευσης. Όλα αυτά θα τρέξουν με διαδικασίες εξπρές καθώς η ειδική διαχείριση πρέπει να ολοκληρώνεται, εκτός εξαιρέσεων, το αργότερο σε 12 μήνες.
Οι προϋποθέσεις για να κινηθεί η διαδικασία είναι οι εξής: Η επιχείρηση να βρίσκεται σε γενική και μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης χρηματικών υποχρεώσεων, ή να εμφανίζει για δύο συνεχόμενες χρήσεις αρνητικά ίδια κεφάλαια, ή καθαρή θέση χαμηλότερη του 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (σ.σ. λόγος λύσης της εταιρείας, βάσει του άρθρου 48 του Ν. 2190).
Η αίτηση των πιστωτών θα πρέπει να συζητείται εντός διμήνου από την κατάθεσή της, ενώ η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, εκτός αν η ίδια προβλέπει κάτι διαφορετικό. Η απόφαση πρέπει να εκδοθεί εντός μηνός από τη συζήτηση της αίτησης. Αιτήσεις τριτανακοπής συζητούνται εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης.

Πηγή:euro2day.gr
Πηγή: http://www.enikos.gr