10 Φεβ 2017

Τα 8 κλειδιά που οδηγούν τις γυναίκες στην έξοδο από το ΙΚΑ

Οκτώ ασφαλιστικές διατάξεις δίνουν τη δυνατότητα στις γυναίκες να πάρουν σύνταξη από το ΙΚΑ. Μεγάλες κερδισμένες είναι όσες γυναίκες πρόλαβαν να θεμελιώσουν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2012, καθώς μπορούν ακόμα και τώρα να ανοίξουν ...
την πόρτα εξόδου με μειωμένα όρια.
Παρά τις κατά καιρούς ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις υπάρχουν διατάξεις που επιτρέπουν τη συνταξιοδότηση πριν από τα 60.
Αναλυτικά οι βασικές ασφαλιστικές διατάξεις για την έξοδο των γυναικών από το ΙΚΑ:
1. Μητέρες με τουλάχιστον 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανηλικότητα παιδιού μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2010. Εφόσον είχαν πιάσει το όριο -δηλαδή το 50ό έτος- μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015 μπορούν να αποχωρήσουν με μειωμένη σύνταξη. Αν πιάσουν φέτος το 50ό έτος θα πρέπει να κάνουν υπομονή μέχρι τη συμπλήρωση του 58ου έτους και 5 μηνών. Αντίστοιχα για την πλήρη σύνταξη εφόσον το 55ο έτος είχε συμπληρωθεί μέχρι 18 Αυγούστου 2015 δεν διατρέχουν κανέναν κίνδυνο. Εφόσον πιάνουν φέτος το όριο μπορούν να αποχωρήσουν σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών.
2. Μητέρες με τουλάχιστον 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανηλικότητα παιδιού μέσα στο 2011. Αν είχαν πιάσει το όριο ηλικίας μέχρι 18 Αυγούστου 2015 αποχωρούν στα 52 με μειωμένη και στα 55 με πλήρη. Αν συμπληρώνουν τα συγκεκριμένα όρια φέτος, θα πάρουν μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών και 5 μηνών και πλήρη σε ηλικία 60 ετών και 9 μηνών.
3 Μητέρες με τουλάχιστον 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανηλικότητα παιδιού μέσα στο 2012. Αν ήταν 55 ετών μέχρι 18 Αυγούστου 2015 δικαιούνται μειωμένη σύνταξη, ενώ για πλήρη σύνταξη έπρεπε να είχαν πιάσει το 60ό έτος. Σε περίπτωση που πιάνουν φέτος τα συγκεκριμένα όρια θα πρέπει να κάνουν υπομονή μέχρι την ηλικία των 59 ετών και 6 μηνών για μειωμένη και των 62 ετών και 8 μηνών για πλήρη σύνταξη.
4. Γυναίκες με τουλάχιστον 10.000 ημέρες ασφάλισης το 2010. Αν ήταν 55 ετών μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015 δικαιούνται μειωμένη σύνταξη, ενώ αν είχαν πιάσει το 57ο έτος παίρνουν πλήρη σύνταξη. Αν πιάνουν φέτος τα συγκεκριμένα όρια πρέπει να κάνουν υπομονή μέχρι την ηλικία των 59 ετών και 6 μηνών για τη μειωμένη και των 60 ετών και 9 μηνών για πλήρη σύνταξη.
5. Γυναίκες με τουλάχιστον 10.000 ημέρες ασφάλισης το 2011. Εφόσον ήταν 56 ετών μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015 δικαιούνται μειωμένη σύνταξη, ενώ αν είχαν πιάσει μέχρι τότε το 58ο έτος παίρνουν πλήρη σύνταξη. Αν πιάνουν φέτος τα συγκεκριμένα όρια πρέπει να κάνουν υπομονή μέχρι την ηλικία των 60 ετών και 2 μηνών για τη μειωμένη και μέχρι το 61 έτος και 5 μήνες για πλήρη σύνταξη.
6. Γυναίκες με τουλάχιστον 10.000 ημέρες ασφάλισης το 2012. Εφόσον ήταν 56 ετών και 6 μηνών μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015 δικαιούνται μειωμένη σύνταξη, ενώ αν είχαν πιάσει το 58ο έτος και 6 μήνες παίρνουν πλήρη σύνταξη. Αν πιάνουν φέτος τα συγκεκριμένα όρια πρέπει να κάνουν υπομονή μέχρι την ηλικία των 60 ετών και 5 μηνών για τη μειωμένη και μέχρι το 61ο έτος και 8 μήνες για πλήρη σύνταξη.
7. Γυναίκες με τουλάχιστον 10.500 ημέρες ασφάλισης μέχρι τις 31/12/2011 μπορούσαν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη στα 58. Εφόσον συμπληρώνουν το 58ο έτος της ηλικίας τους εντός του 2017 θα μπορούν να φύγουν με πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 59 ετών και 6 μηνών.
8. Γυναίκες με τουλάχιστον 10.500 ημέρες ασφάλισης μέχρι το 2012. Μπορούσαν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη στα 59, εφόσον είχαν πιάσει το όριο μέχρι 18 Αυγούστου 2015. Αν πιάσουν το όριο φέτος μπορούν να φύγουν με πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 60 ετών και 2 μηνών.
Πηγή: Έθνος
Πηγή: http://www.enikos.gr