5 Ιαν 2017

Καταγγελία της ΠΑΚ - ΕΛΤΑ

ΠΑΚ-ΕΛΤΑ
                                       ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
04.01.2017
Κύριε  Σύμβουλε
Η παράταξη μας θα ήθελε να σας ενημερώσει αλλά και  ταυτόχρονα να καταγγείλει πρακτικές, που εφαρμόζονταν στο παρελθόν και δυστυχώς εφαρμόζονται μέχρι σήμερα και μας γυρίζουν πολλά χρόνια πίσω.
Πριν από τις γιορτές υπέπεσε στην αντίληψη μας ένα περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα στο ...
ταχ. κατάστημα Καλαμπάκας και αφορά την διανομή.
Ο προϊστάμενος του συγκεκριμένου γραφείου, λόγω συνταξιοδότησης ενός συναδέλφου διανομέα κλήθηκε να επιλέξει τον αντικαταστάτη που θα εκτελούσε το  αγροτικό δρομολόγιο και ενώ ως συνήθως η επιλογή γίνονταν με συγκεκριμένα κριτήρια, (π.χ. αρχαιότητα) από τους υπάρχοντες συναδέλφους που υπηρετούν στην διανομή, ο εν λόγω προϊστάμενος εφάρμοσε δικούς του κανόνες.
Η θέση καλύφθηκε από νεότερο συνάδελφο που μέχρι εκείνη την στιγμή,  όχι μόνο  δεν εκτελούσε το έργο της διανομής, αλλά κάλυπτε και τις ανάγκες του γραφείου στην θυρίδα.
Με την ενέργεια αυτή απέκλεισε από το αγροτικό δρομολόγιο τους συναδέλφους που εκτελούν αστική διανομή και θα έπρεπε να καλύψουν το συγκεκριμένο δρομολόγιο.
Η παρέμβαση μας ήταν άμεση καθώς σαν παράταξη δεν μπορούμε να αφήνουμε να εφαρμόζονται ακόμα τέτοιες πρακτικές .
Παρά  τις διαβεβαιώσεις του Γενικού Διευθυντή Επιχειρησιακών λειτουργιών κ. Δάνδολου, ο οποίος μίλησε με την περιφερειακή διεύθυνση  Θεσσαλίας-Στερ. Ελλάδας, ότι θα αποκατασταθεί η αδικία, μέχρι και σήμερα δεν  έχει γίνει απολύτως τίποτα.
Για τον λόγο αυτό ζητάμε να
1. Να αποκατασταθεί η νομιμότητα και να εφαρμοστεί άμεσα ότι ακριβώς ισχύει σε όλες τις μονάδες διανομής του οργανισμού μας.
2. Να μας ενημερώσετε για ποιο λόγο στο συγκεκριμένο γραφείο εφαρμόζονται αυτές οι πρακτικές και αν τις υιοθετείτε.
3. Αν θα ζητήσετε ευθύνες από την αντίστοιχη Περιφερειακή Διεύθυνση, που ενώ ενημερώθηκε δεν έπραξε τα δέοντα.


Κοινοποίηση:
    1. Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Βερίγο Ιωάννη
    2. Γενικό Διευθυντή Επιχειρησιακών Λειτουργιών κ. Δάνδολο Σάββα
   3. Γενικό Εμπορικό Διευθυντή  κ. Σιάνο Σπυρίδων
   4. Περ/κή Δ/νση Θεσσαλίας-Στερ. Ελλάδας.
   5. Ταχ. κατάστημα ΚαλαμπάκαςΓιάννης Μώρος


Γραμματέας ΠΑΚ-ΕΛΤΑ