6 Δεκ 2016

Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ Μακεδονίας – Θράκης

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και η Περιφερειακή Διεύθυνση Δικτύου Λιανικής Μακεδονίας – Θράκης ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
α) ένα (1) άτομο, ΔΕ ΕΣΩΤ.ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, ...
οχτάμηνης διάρκειας για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Έβρου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 64/2016 

β) δύο (2) άτομα, ΔΕ ΕΣΩΤ.ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, οχτάμηνης διάρκειας για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Ξάνθης.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 63/2016

 γ) ένα (1) άτομο, ΔΕ ΕΣΩΤ.ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, οχτάμηνης διάρκειας για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Κιλκίς.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 62/2016

 δ) έξι (6) άτομα, ΔΕ ΕΣΩΤ.ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, οχτάμηνης διάρκειας για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Θεσσαλονίκης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 61/2016 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ 02/12/2016 ΕΩΣ ΚΑΙ 12/12/2016