8 Δεκ 2016

Θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ Λάρισας

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και η Περιφερειακή Διεύθυνση Δικτύου Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 6ωρης ημερήσιας απασχόλησης 
α) δύο (2) άτομα, ΔΕ ...
ΕΣΩΤ.ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, οχτάμηνης διάρκειας για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Λάρισας.

Δείτε την ανακοίνωση (εδώ)