8 Δεκ 2016

Θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ Κρήτης

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και η Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 6ωρης απασχόλησης, διάρκειας 8 μηνών για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των ...
Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης 

α) τρία (3) άτομα, ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης στο Νομό Ηρακλείου 

Δείτε την ανακοίνωση (εδώ) ΣΟΧ 73/2016 

β) δύο (2) άτομα, ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης στο Νομό Λασιθίου 

Δείτε την ανακοίνωση (εδώ) ΣΟΧ 74/2016