25 Νοε 2016

Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ Κυκλάδων, Δωδεκανήσου & Λέσβου

Την πρόσληψη, προσωπικού µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόµων ∆.Ε. Εσωτερικής Εκµετάλλευσης, 6ωρη ημερήσια απασχόληση , χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, ...
για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στους Νομούς Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, & Λέσβου. 

Κωδικός θέσης 101 Ταχ/κό Κατ/µα Αφάντου Ρόδου 

Κωδικός θέσης 102 Ταχ/κό Κατ/µα Έμπωνα Ρόδου 

Κωδικός θέσης 103 Ταχ/κό Κατ/µα Κω 

Κωδικός θέσης 104 Ταχ/κό Κατ/µα Μυκόνου 

Κωδικός θέσης 105 Ταχ/κό Κατ/µα Σίφνου

Κωδικός θέσης 106 Ταχ/κό Κατ/µα Μυτιλήνης 

Δείτε την ανακοίνωση  εδώ