21 Νοε 2016

Προχωρά ομαλά η ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου

Ομαλά και χωρίς νομικά κωλύματα προχωρά το έργο της ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου, το οποίο βρίσκεται στη διαδικασία δημοπράτησης και αναμένεται να υπάρχει προσωρινός ανάδοχος στις 15 Δεκεμβρίου. Σε σχετική ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια Αττικής, ενόψει της κατάθεσης του ...
προϋπολογισμού του 2017, τονίζει ότι έχει προκηρύξει το έργο με ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό, με τίτλο «Έργα υποδομών για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α')», προϋπολογισμού 150.000.000 ευρώ, στη βάση των μελετών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Η Περιφέρεια Αττικής εξηγεί ατην ανακοίνωση ότι «για την εφαρμογή του νέου νόμου για τα δημόσια έργα η εγκύκλιος υπ' αριθμ. 4584/30-9-2014 της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (με τίτλο Πρότυπα τεύχη διακηρύξεων/προκηρύξεων μετά την εφαρμογή του ν. 4412/2016 (Α' 147)), στο σημείο 2, αναφέρει συγκεκριμένα: "Ως προς τις διακηρύξεις δημοσίων έργων και μελετών επισημαίνεται η πρόβλεψη της παραγράφου 13 του άρθρου 376 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία μέχρι την έκδοση νέων προτύπων εγγράφων συμβάσεων έργων και μελετών της παραγράφου 5 του άρθρου 53, εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα ήδη ισχύοντα"».
Το έργο ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου έχει δύο πτυχές: α) Την αντιπλημμυρική θωράκιση περιοχής 160.000 κατοίκων, με την κατασκευή αγωγών και καναλιών για την παροχέτευση των επιφανειακών νερών που κατακλύζουν σε περίπτωση πλημμύρας την παραλιακή ζώνη και β) την ανακατασκευή της παραλιακής λεωφόρου σε νέα, ταπεινωμένη υψομετρικά, και πιο κοντά στη θάλασσα, θέση σε σχέση με την υφιστάμενη.
Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Τομέα Αττικής, Χρήστο Καπάταη, με αυτό το υπερτοπικού χαρακτήρα έργο, «επιλύονται χρόνια προβλήματα των αστικών περιοχών του παραλιακού μετώπου των Δήμων Μοσχάτου-Ταύρου και Καλλιθέας». «Μπαίνει έτσι τέλος στον αποκλεισμό των όμορων δήμων από την πρόσβαση προς τη θάλασσα» και στην αγωνία τους για την υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων.
Πηγή: http://www.newsbeast.gr