30 Νοε 2016

Στο ΣΤΕ προσέφυγαν κάτοικοι για την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ

Την ακύρωση του νομοθετικού πλαισίου με το οποίο ανάβει το «πράσινο φως» για την μεταβίβαση των μετοχών της ΕΥΔΑΠ και της  ΕΥΑΘ στην «Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών» ζητούν με προσφυγή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας 154 κάτοικοι των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης καθώς και ...
το Σωματείο των εργαζομένων στην ΕΥΑΘ. Στην προσφυγή τους χαρακτηρίζουν αντισυνταγματικούς τους σχετικούς νόμους αφού όπως λένε  η ιδιωτικοποίηση των δύο εταιρειών, που γίνεται μέσω  ΤΑΙΠΕΔ, είναι αντίθετοι  στο Σύνταγμα που επιτάσσει  στο κράτος να λάβει μέριμνα για την προστασία  της υγείας των πολιτών, της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας, κ.λπ.
Μάλιστα, οι προσφεύγοντες επικαλούνται τη νομολογία της  Ολομέλειας του ΣτΕ  που έχει αποφανθεί  πρόσφατα  ότι οι επιχειρήσεις που παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες ζωτικής σημασίας για τον άνθρωπο, όπως είναι η ύδρευση και η αποχέτευση, ασκούν στην ουσία δημόσια υπηρεσία και πρέπει πάντοτε  να λειτουργούν υπό τη  νομική εγγύηση και εποπτεία του κράτους, ώστε να παρέχουν συνεχώς προς το κοινωνικό σύνολο καλής ποιότητας αγαθά και υπηρεσίες.
Επιπλέον, τονίζουν μεταξύ άλλων, ότι οι εταιρείες αυτές πρέπει να διατηρήσουν το ιδιοκτησιακό και πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων τους προκειμένου να αποφευχθούν σημαντικές ανατιμήσεις στη  χρήση του νερού και για να διασφαλιστεί η κρατική εγγύηση της ποιοτικής ασφαλούς, συνεχούς, αδιάλειπτης και καθολικής πρόσβασης σε αυτές.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με την προσφυγή τους  ζητούν να κηρυχθεί αντισυνταγματικό το νομοθετικό πλαίσιο (ν. 4389/2016, 4425/2016  και 4425/2016) με το οποίο οι μετοχές των  δύο εταιρειών ύδρευσης και αποχέτευσης, οι οποίες ανήκουν ουσιαστικά στο Δημόσιο, διαβιβάστηκαν μέσω του ΤΑΙΠΕΔ στην «Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών». Η τελευταία αυτή εταιρεία είναι μια από τις 4  θυγατρικές εταιρείες της «Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας»  που συστήθηκε το νόμο 4389/2106.
Πηγή: http://www.newsbeast.gr