19 Νοε 2016

Πώς θα γίνεται η κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων - Όλο το νομοσχέδιο

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την εθελοντική κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Το νομοσχέδιο θα τεθεί προς ψήφιση την ερχομένη Παρασκευή. Το νομοσχέδιο έχει τίτλο «Ενιαίο Σύστημα ...
Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και άλλες διατάξεις».
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, «το Σχέδιο Νόμου δημιουργεί ένα σαφές, διαφανές και αξιοκρατικό πλαίσιο, απλουστεύει τις διαδικασίες και εξορθολογίζει το σύστημα σε σχέση με το καθεστώς των αποσπάσεων και των μετατάξεων των τακτικών πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων από μια δημόσια υπηρεσία σε άλλη».
«Η κινητικότητα στο Δημόσιο, η οποία εισάγεται με το κατατεθέν σχέδιο Νόμου, αποτελεί ένα κρίσιμο εργαλείο για την ανασυγκρότηση της Δημόσιας Διοίκησης, έναν μοχλό για την ανακατανομή του προσωπικού βάσει των πραγματικών αναγκών τόσο των φορέων, όσο και των υπαλλήλων», τονίζει επίσης το υπουργείο και συμπληρώνει ότι η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης «συμβάλλει στην εκ νέου δόμηση της Δημόσιας Διοίκησης πάνω σε πιο δίκαιες και πιο στέρεες βάσεις, προς όφελος των δημόσιων υπαλλήλων και των πολιτών», καθώς «αλλάζει ριζικά τη μορφή του Δημόσιου τομέα καθιστώντας τον δικαιότερο, πιο ευέλικτο και πιο λειτουργικό».
Κύρια χαρακτηριστικά είναι η εισαγωγή ενιαίων κανόνων για το σύνολο των υπαλλήλων του ευρύτερου δημοσίου αλλά και ο αμιγώς εθελούσιος χαρακτήρας της κινητικότητας και ειδικότερα, η δυνατότητα κάθε υπαλλήλου να έχει πρόσβαση στο σύνολο των προς κάλυψη θέσεων, βάσει ενιαίων κανόνων αναφορικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες.

Το νομοσχέδιο ΕΔΩ

Απαρέγκλιτες προϋποθέσεις είναι:
α. Η ύπαρξη επικαιροποιημένων Οργανισμών σε ψηφιακή μορφή, οι οποίοι ενσωματώνονται στο ενιαίο ψηφιακό Οργανόγραμμα της δημόσιας διοίκησης που δημιουργείται για πρώτη φορά και
β. Η κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η μετάταξη του δημόσιου υπαλλήλου διενεργείται σε κενή οργανική θέση για την οποία έχει τα προβλεπόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
Κατ' εξαίρεση ωστόσο, εφόσον συντρέχουν αποδεδειγμένες σοβαρές και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, η μετακίνηση διενεργείται ως απόσπαση για ορισμένο χρονικό διάστημα, με πρωτοβουλία της υπηρεσίας και συναίνεση του υπαλλήλου, για την άσκηση καθηκόντων κλάδου για τον οποίο ο υπάλληλος έχει τα απαιτούμενα προσόντα, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη κενής οργανικής θέσης.
Σε κάθε περίπτωση, η μετάταξη διενεργείται με την ίδια σχέση εργασίας, με τους μετατασσόμενους να διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς καθώς και τυχόν προσωπική διαφορά στις αποδοχές τους.
Στο κείμενο προσδιορίζεται ότι το πρόγραμμα κινητικότητας διενεργείται σε τρεις κύκλους κατ' έτος και τα αιτήματα αξιολογούνται από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας και εισάγονται σε ενιαία βάση δεδομένων για τις διαθέσιμες θέσεις.
Παράλληλα, το νομοσχέδιο προσδιορίζει τα ασυμβίβαστα και τις υποχρεώσεις των προσώπων που στελεχώνουν τους φορείς της κεντρικής διοίκησης και των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Πηγή: http://tvxs.gr